Utbildning av helikopterbesättningar i
skogsbrandsläckning
En kortare utbildning genomfördes 1995,
nu är det dags för en repetitionsutbildning
Både för militära och civila besättningar
Genomförs på 2-3 platser i landet under
våren 2006
Syftar till att öka på kunskaperna bland
helikopterbesättningar, vad gäller skogsbrandförlopp, släckteknik, risker,
bekämpning från marken, samverkan med
räddningstjänstpersonal, miljöaspekter etc.
Utbildning av helikopterbesättningar i
skogsbrandsläckning
Utbildningsinnehåll (1 dag):
• Termer och begrepp.
• Skogsbrandförlopp.
• Brandriskprognoser.
• Risker och säkerhet.
• Vattenbombning från helikopter: släckteknik, taktik etc.
• Vattenbombning från flygplan.
• Bekämpning på marken: resurser, släckmetoder,
angreppsmetoder etc.
• Samverkan med räddningstjänsten: samband, dirigering vid
bombning, säkerhet etc.
• Miljöaspekter
• Eventuell praktisk övning eller diskussion kring möjliga
praktiska övningar (vattenbombning).