Störningar i elektriska mätsystem - TFE

advertisement
Störningar i elektriska
mätsystem
Mätteknik
[email protected]
[email protected]
1
Signal-brusförhållande
• SNR eller S/N (signal-to-noise ratio)
• Signal-brusförhållande
𝑆𝑁𝑅𝑑𝐡 = 10 log10
π‘ƒπ‘ π‘–π‘”π‘›π‘Žπ‘™
π΄π‘ π‘–π‘”π‘›π‘Žπ‘™
= 20 log10
π‘ƒπ‘›π‘œπ‘–π‘ π‘’
π΄π‘›π‘œπ‘–π‘ π‘’
𝑃 är medeleffekt
𝐴 är amplitud (rms)
2
Introduktion
• Mätsignalen överlagrad med oönskade komponenter
• Brus och störningar
• Åtgärder för att förbättra mätsignalens SNR
1.
2.
3.
Eliminera störkällan
Hindra störsignalens väg in i mätsystemet
Signal- och databehandling (filter, matematiska metoder: medelvärdesbilda,
frekvensanalys, autokorrelation, korskorrelation, digitala filter) οƒ  förbättrar
SNR
• Mätsystemet och dess elektromagnetiska (EM) kompatibilitet (EMC)
•
•
•
•
EMC: systemets förmåga att fungera i EM-omgivning
Immunitetskrav: måste tåla en lägsta EM-strålningsnivå
Emissionskrav: får inte stråla/störa andra apparater
Målet för mätsystem: störningsimmunt
3
Störningar i mätsystem uppstår då...
1. ...det finns en störkälla
2. ...mätsystemet är mottagligt för störningsfrekvensen
3. ...det finns en koppling mellan störkällan och mätsystemet
• οƒ  tre sätt att skydda mätsystemet
• Eliminera störkällan (önskvärt men ofta omöjligt!)
• Göra mätsystemet oemottagligt för störningen (i begränsad omfattning)
• Bryta kopplingen
4
Störningar kan kopplas...
• Kapacitivt
• Induktivt
• Via gemensamma resistanser
• Via elektromagnetisk strålning
• Via jordslingor
• internt genererade störningar
• Uppkomst och bekämpning
The four types of coupling path involved in
electromagnetic interference (EMI) (From
Wikipedia)
5
Kapacitiv störningskoppling: två ledare
• Kapacitans mellan två ledare
Två ledare
Elektrisk ledare
med diameter 𝑑
1
Exempel:
𝐷 = 10 π‘π‘š
𝑑 = 1 π‘šπ‘š
ger
𝐢12 = 5 𝑝𝐹/π‘š
𝐷
2
Kapacitans 𝐢12 =
πœ‹πœ€0
ln
2𝐷
𝑑
𝐹 Τπ‘š
Koaxialkabel (centrumledare omgiven av ett metallhölje)
Metallcylinder med radien 𝑅
Elektrisk ledare
med radien π‘Ÿ
Kapacitans 𝐢𝑐𝑦𝑙 =
2πœ‹πœ€0 πœ€π‘Ÿ
𝑅
ln π‘Ÿ
𝐹 Τπ‘š
πœ€0 dielektricitetskonstanten i vakuum = 8.85 × 10−12 𝐹/π‘š
πœ€π‘Ÿ relativa dielektricitetskonstanten för materialet mellan ledare och cylinder
Exempel:
BNC-kabel, RG-58
𝑅 = 0.1"
π‘Ÿ = 0.016 "
πœ€π‘Ÿ = 3.3
ger
𝐢𝑐𝑦𝑙 = 100 𝑝𝐹/π‘š
tum
6
Kapacitiv störningskoppling: överhörning
• Vad händer med två kapacitivt kopplade ledare? οƒ  Överhörning!
1. ledare med π‘ˆ1 = π‘ˆ0 cos πœ”π‘‘
2. ledare med impedans Z till jord
οƒ  𝐢12 uppstår οƒ  π‘ˆ1 orsakar en störspänning π‘ˆπ‘ π‘‘öπ‘Ÿ
ledare
1
ekvivalenskrets
2
𝐢12
𝐢12
𝑍
π‘ˆ1 ~
π‘ˆ1 ~
𝑍
π‘ˆπ‘ π‘‘öπ‘Ÿ
π‘ˆπ‘ π‘‘öπ‘Ÿ
π‘ˆπ‘ π‘‘öπ‘Ÿ
𝑍
=
π‘ˆ
𝑍 + 𝑍𝐢12 1
7
Kapacitiv störningskoppling: Bekämpning
• Bekämpning av kapacitivt kopplade störningar
• En metallskärm (”kopparstrumpan” runt ledaren i en koaxialkabel).
Skärmen i sig har ingen skyddande effekt. Måste jordas!
• Behöver en ”bra” ledning till jord, dvs π‘π‘ π‘˜äπ‘Ÿπ‘š ≈ 0 οƒ  störspänningen
från ledare 1 kortsluts till jord
• οƒ  Kopplingen bruten
1
ekvivalenskrets
2
𝐢12
𝐢12
π‘ˆ1
~
𝑍
π‘π‘ π‘˜äπ‘Ÿπ‘š
π‘ˆ1 ~
𝐢𝑐𝑦𝑙
π‘π‘ π‘˜äπ‘Ÿπ‘š
𝑍
8
Koaxialkabel RG-58, BNC
9
Induktiv störningskoppling: ömsesidig induktans
• Serieinduktans i ledare
• Alla ledare kan kretsekvivalent representeras av en en serieinduktans (𝐿)
• Koaxialkabel har en serieinduktans på 0.25 πœ‡π»/π‘š
• Transformator: primärspole (induktans 𝐿1 ) och sekundärspole (𝐿2 )
οƒ  ömsesidig induktans 𝑀 = π‘˜ 𝐿1 𝐿2 där kopplingsfaktorn (π‘˜)
bestäms av geometri och medium. π‘˜ är mått på hur mycket av
magnetiska flödet kopplas från 𝐿1 til 𝐿2 .
𝑀
𝐿1
𝐿2
10
Induktiv störningskoppling: överhörning
störledare
1
𝑖1
2
signalledare
• Två ledare bredvid varandra bildar en transformator med
ömsesidig induktans οƒ  Överhörning!
• En spänning (emk) π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘ induceras i sekundärspolen
(signalledaren) och den är proportionell mot derivatan av
strömmen i primärspolen (störledaren)
𝐿1
𝑀1
𝐿2
π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘
π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘
𝑑𝑖1
= 𝑀1
𝑑𝑑
𝑖1
Om
𝑖1 = 𝑖ෑ1 sin πœ”π‘‘ οƒ π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘ = 𝑀1 πœ”π‘–ΰ·‘1 cos πœ”π‘‘
11
Induktiv störningskoppling: i mätsystem
• Induktiv koppling i ett mätsystem
• Ledare representeras av sin kretsekvivalenta serieinduktans
• Störspänning (π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘ ) induceras av störledare och adderas till π‘ˆπ‘–π‘›
ekvivalenskrets
𝑖1
givare
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
störledare
𝑖𝑖𝑛𝑑,1
𝑀1
+
-
π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘
𝑖1
Störledaren inducerar en ström
(𝑖𝑖𝑛𝑑,1 ) i motsatt riktning i mätkretsen.
(Det är inte den totala strömmen utan
bara den som induceras av 𝑖1 .)
π‘ˆπ‘–π‘›
𝑖𝑖𝑛𝑑,1
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
störspänning
π‘ˆπ‘–π‘› = π‘ˆπ‘”π‘–π‘£ + π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘
12
Induktiv störningskoppling: bekämpning 1
• Bekämpning av induktivt kopplade störningar. Hur?
• Minska 𝑖ෑ1 , πœ” , 𝑀1 (öka avståndet mellan ledarna) οƒ  störspänningen
minskar. Men allt detta kan vara praktiskt svårt!
• Placera en skärmledare mellan störledaren och mätslingan!
• Störledare (1) inducerar en ström i skärmledaren och en ström i mätslingan (båda i motsatt
riktning)
• Skärmledaren (2) inducerar en ström i mätslingan (i motsatt riktning)
• Totala inducerade strömmen (och spänningen) i mätslingan reduceras!
1
2
givare
𝑖1
störledare
𝑖2
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
skärmledare
+
-
𝑀12
ekvivalenskrets
𝑀2
π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘,2
𝑖2
𝑖𝑖𝑛𝑑,2
𝑀1
𝑖1
π‘ˆπ‘–π‘›
π‘ˆπ‘–π‘›π‘‘,1
𝑖𝑖𝑛𝑑,1
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
13
Induktiv störningskoppling: bekämpning 2
• Den totala inducerade störspänningen kan släckas ut helt!
• Låt skärmledaren omsluta signalledaren (mätslingan) = koaxialkabel
• Induktivt och kapacitivt kopplade störningar bekämpas på samma
sätt
• Men här måste skärmkabeln jordas i båda ändarna οƒ  sluten slinga
så att en ström kan gå i den. Nackdel! Problem med jordströmmar
kan uppstå!
𝑖1
1
2
störledare
𝑖2
skärmledare
+
-
givare
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
jorda i båda ändarna!
14
Koppling via gemensamma impedanser
• I mätsystem: flera signaler i en mångledarkabel med gemensam återledare
• Störningar kopplas via gemensamma impedanser (gemensam återledare)
givare
givare
π‘ˆ1
π‘ˆ2
ekvivalenskrets
Skärmad parledare
Skärmen = återledare
𝑖1
𝑍1
π‘ˆ1 ~
π‘π‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘
𝑍2
Potentialvandring (KVL) i övre slingan
π‘ˆ1 − π‘ˆπ‘–π‘›,1 − π‘π‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘ 𝑖1 + 𝑖2 = 0
𝑖1 + 𝑖2
𝑍1 π‘ˆπ‘–π‘›,1
π‘ˆ2 ~
οƒ 
Potentialfall över icke-ideal ledare är förväntat!
𝑖2
𝑍2 π‘ˆπ‘–π‘›,2
π‘ˆπ‘–π‘›,1 = π‘ˆ1 − π‘π‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘ 𝑖1 − π‘π‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘ 𝑖2
Störning från givare 2.
Överhörning via
gemensam impedans
15
Koppling via gemensamma impedanser: Bekämpning
• Använd separata återledare för varje signalledare
• Kan använda samma skärm för att skydda mot andra störningar
• I kretskort: använd jordplan (med impedans = 0) som återledare
16
Strålningskoppling
• Elektromagnetiska (EM) vågor (radiovågor)
•
•
•
•
•
•
Ljusets hastighet (i luft)
Vinkelräta (E,B,riktning)
E-fält och B-fält detekteras med antenner
radio-, TV-kanaler, mobiltelefoni
Elektroniska apparater
Växelströmsförande strömslingor οƒ  EM-strålning
B-fält (magnetfält)
E-fält
(elektriska fältet)
riktning
• Elektriska och magnetiska dipolantenner (mätsystemet bildar ”antenner”):
οƒ  Störspänning pga E- och B-fält
π‘ˆπ‘’ = πΈπ‘ƒπ‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘’π‘™π‘™ 𝐿
π‘ˆπ‘ = 𝐴
π‘‘π΅π‘‰π‘–π‘›π‘˜π‘’π‘™π‘Ÿä𝑑
𝑑𝑑
Komposant parallell med ”antenn”ledare
Komposant vinkelrät mot ”antenn”slingans yta
Störspänningar som överlagras givarsignalen
17
Strålningskoppling: Bekämpning
• E-fält
• Inkapsla signalledaren (eller hela mätsystemet) i ett metallhölje οƒ  E-fält styrkan = 0
V/m
• Koaxialkabel OK!
• Metallisk låda/plastlåda inklädd med med metallfolie eller målad med ledande
metallfärg
• Korta ledningar
• B-fält (svårare!)
• Skärm av my-metall (hög magnetisk permeabilitet). Dyrt!
• Bättre: Minska slingarean genom att tvinna mätkablar (Tvinnad parkabel (TP-kabel) )
• slingarean blir ≈ 0 οƒ  varannan ögla får motriktad störspänning och därmed släcks ut. Fältet som
slingan själv emitterar släcks också ut
18
Jordning: jordström
• Skärmen jordad i båda ändarna οƒ  Principfel om den används som
återledare
• Två jordpunkter har aldrig exakt samma potential οƒ 
potentialskillnaden ger upphov till en jordström!
π‘ˆπ‘–π‘›
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
+
givare
π‘ˆπ‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘ ~10 π‘šπ‘‰
Potentialvandring ger
π‘ˆπ‘–π‘› = π‘ˆπ‘”π‘–π‘£ + π‘ˆπ‘—π‘œπ‘Ÿπ‘‘
Jordström i ”kretsen” som utgörs av
skärmen och jordplanet
19
Jordning: bekämpning av jordströmmar
• Om π‘ˆπ‘”π‘–π‘£ stort οƒ  jordströmmar inget problem!
• Om π‘ˆπ‘”π‘–π‘£ är liten
Om skärmen används som ledare (koaxialkabel) οƒ  jorda i en ände.
På mottagarsidan, använd differentialförstärkare
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
π‘ˆπ‘–π‘›
Fördel: Inga jordströmmar
givare
Nackdel: inget skydd mot induktiv
störningskoppling
För att slippa både jordströmmen och induktiva störningar
οƒ  använd en skärmad parkabel. Skärmen används endast som
skärm och kan jordas i båda ändarna.
Kräver ”differential ended” signal
20
Jordning: Skydd mot jordströmmar och induktiv koppling
• ”differential ended” signal: jordoberoende (spänningen mellan två punkter)
π‘ˆπ‘–π‘›
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
givare
Skärmad parkabel.
Skärmen används endast som skärm
och kan jordas i båda ändarna.
Ex. Aktiva givare (ingen drivspänning), termoelement, fotodiod, piezokristall
• ”single ended” signal: jordrelaterad (spänningen mellan en punkt och jord) οƒ 
gör om till ”differential ended”
π‘ˆπ‘”π‘–π‘£
givare
-1
Ex. Passiva givare, givare med inbyggd förstärkning
Jordoberoende signal.
Skärmad mot induktiva &
kapacitiva störningar.
Förstärkt med en faktor 2.
Notera:
Finns flera sätt att
åstadkomma detta
21
Jordning i samma punkt
• Om avståndet är kort mellan jordpunkter οƒ  dra
jordanslutningarna till samma fysiska punkt
• Praktiskt svårt!
• Alla ledningar korta och tjocka = låg resistans (spänningsfall < 1 mV)
• Jordledarens resistans << skärmens resistans
22
Allmänt: Jordning i samma punkt
• Om man använder samma jordpunkt ska man jorda parallellt
och inte seriellt
Enhet 1
Enhet 2
Parallell jordning
Enhet 3
Seriell jordning
Fungerar vid ”låga” frekvenser οƒ  jordledningen mindre än 1/20 av våglängden 𝑣/𝑓
I högfrekventa system används flerpunktsjordning (Korta ledningar är prioritet).
23
CM- och NM-störningar
• Signalen vi vill mäta är normal mod
• Störningar kan förekomma både som normal mod och
common mod
• NM ligger i serie med mätsignalen
• CM ger en offset (undertrycks med instrumentförstärkare)
• Exempel: Strålningskopplade störningar är både NM och CM
Den inducerade spänningen är proportionell mot arean hos signalslingan
(ger en NM-störning) respektive jordslingan (ger en CM-störning).
Signalslingans area minskas med tvinnad parkabelοƒ reducera NMstörningar
Instrumentförstärkare reducerar CM-störningar (alt. minska jordslingans
area)
24
Download