Strygrupp 31 januari

advertisement
KONSTEN ATT SKAPA STAD
KONCEPTLOGIK FÖR TYDLIGHET, LUGN, EFFEKTIVITET OCH GLÄDJE
VÄXEL 0 / STJÄRNSTOFF
VÄXEL 1 / TOMTEBLOSS
VÄXEL 2 / LÄGERELD
VÄXEL 3 / LAVA
Lokala, platsspecifika program i
samspel med närboende m fl.
Platsens själ, platsens DNA
Underlag nyskapande arkitektur
Underlag gestaltningsprogram
Underlag konstprogram
Korta tillfälliga insatser
Uppmärksamma en plats
Uppmärksamma en händelse
Platsmarknadsföring
Sätta energi på en plats
Förbereda och inkludera
medborgarna
Pusha nyskapande arkitektur
Högre markpriser
Längre tillfälliga insatser
Uppmärksamma en plats
Uppmärksamma en händelse
Platsmarknadsföring
Sätta energi på en plats
Testa en idé för en plats
Förbereda och inkludera
medborgarna
Pusha nyskapande arkitektur
Oaser i byggkaos
Högre markpriser
Permanenta installationer
med konstnärlig kvalitet
Offentliga platser/rum
Offentlig gestaltning/konst
Tematiska stråk
Målpunkter
Temaparker
Nyskapande arkitektur
Tydlig karaktär, platsidentitet
Ökad dynamik mellan platser
Platsmarknadsföring
Ökade markpriser
Ankare mellan olika aktörer
Förankrad anpassad kommers
Effektivare processer
Värdering: Öppenhet & Mångfald
Vision: Nära & Nyskapande
4 strategier: Välkomnande under tiden; Tillsammans i samspel;
Mod, kreativitet & innovation; Ansvarsfullt & hållbart
Platsmarknadsföring
Attraktion och dynamik
Maximerat markvärde
Högre bostadspriser
VÄRDERING, VISION, MÅL, STRATEGIER, VARUMÄRKESPLATTFORM mm
Download