Farligt gods inrikes

advertisement
Farligt gods inrikes
Farligt gods, eller i begränsad mängd, får inte skickas med vår tjänst inrikes 0‐10 kg via ombud.
Här nedan ger vi exempel på vad som anses som farligt gods. För mer specifik definition av vad
som räknas som farligt gods hänvisar vi till MSB, myndigheten för samhällskydd och
beredskap, www.msb.se.
Brandfarliga vätskor & Explosiva ämnen
Ammunition
Tändrör
Tändhattar till leksaksvapen
Pyrotekniskt material
Bensin
Lösningsmedelsbaserad målarfärg
Lacknafta
Lösningsmedel
Rengöringsmedel
Tändare










Komprimerade, kondenserade gaser & Brandfarliga fasta ämnen
Gaständare
Aerosolprodukter/sprayburkar
Brandsläckare som innehåller gaser under tryck
Butan, propan (gasol)
Material som blir farliga vid väta
Självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten
Tändstickor
Film av cellulosanitrat








Frätande & Radioaktiva ämnen
Frätande rengöringsvätskor
Frätande medel för förebyggande eller borttagande av rost • Instrument som innehåller
kvicksilver eller batterivätskor
 Medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen


Oxiderade ämnen & organiska peroxider
Ämnen som lätt antänds av syre
Hår‐ och textilfärger
ssa blekmedel/pulver
Visst klister och bindemedel




Giftiga eller smittförande ämnen
Råttgift
Medicinska prover


Andra farliga ämnen
Ämnen eller material som är giftiga, sövande, hälsofarliga, eller har andra egenskaper och
som kan förorsaka starkt obehag vid läckage.
 Starkt magnetiska material

Skulle du ändå vara osäker på vad som gäller för ditt paket, kontakta vår support
via [email protected]
Download