skräp eller främmande ämnen i ögat

advertisement
FÖRSTA HJÄLPEN-SKOLA
SKRÄP ELLER FRÄMMANDE ÄMNEN I ÖGAT
1. Om man har fått skräp i ögat
kan man behöva skölja ögat med
rent vatten eller blinka under
vatten några gånger. Om man
ändå inte får bort skräpet ska
man inte försöka plocka ut det
med vare sig fingrar eller pincett.
Man kan skada ögat och man bör
istället söka vård.
2. Om man fått något frätande
ämne som till exempel propplösare eller avkalkningsmedel i
ögat ska man genast skölja med
stora mängder vatten. Har man
tillgång till Diphoterine vid starkt
frätande ämne är det viktigt att
skölja inom 10 – 60 sek. Obs! Vid
Fluorvätesyrespill rekommenderas
Hexafluorine.
3. Om man har fått metallskräp i
ögat bör man söka vård så snart
som möjligt. Ibland kan det bli
nödvändigt att bedöva ögat för
att metallskräpet ska kunna slipas
eller skrapas bort. Sedan brukar
man få en mjuk salva i ögat och
ibland även en svart lapp för ögat
så att ljuset inte irriterar.
Frågor & svar
Hur gör jag om jag inte får bort skräpet?
Fortsätt skölja ögat med vatten (gärna ljummet för att förhindra nedkylning) under transporten till
vårdcentral eller till hjälp kommer.
Download
Random flashcards
Create flashcards