Teleskop Miljöberättelse2014uppd.2015

advertisement
Miljöberättelse för år 2013-2014
Röd text=Uppdaterad 2014
Lila text=Uppdaterad 2015
Verksamhet: Teleskopgatans förskola
Våra mål har uppfyllts på följande sätt (om det finns mättal så redovisa dem):
Miljöbildning med barnen
1Få barnen delaktiga i sorteringen
1 De barn som är ansvarsbarn eller i närheten då vi ska slänga skräp hjälper till med sortering av sopor.
2Kompostering
2 Barnen skrapar av och slänger sina matrester i kompostpåsar efter måltider m.m.
Men vi har inte gått in djupt på matresternas förvandling till biogas.
3Återanvända skräp
3 Vi sparar på sådant skräp (tomkartonger) som vi tänker att vi har användning för. Någon avdelning har gjort
mer andra mindre. Det har används tomförpackningar i olika lektillfällen och skapande.
4 Städa i skogen och på promenader
4 Det blev aldrig att barnen fick hjälpa någon skräphäxa.
Vi uppmärksammar skräpet som ligger ute på gården, promenaden eller i skogen. Oftast plockar vi med oss och
slänger det på rätt ställe.
Barnen var med och plockade skräp på Göteborgs skräpplockardag i våras.
Minska el- förbrukningen
1Delta i VKP
Vi fick aldrig till någon tid med Diego på LF, för att gå med i och starta upp projektektet.
2 Stänga av datorer innan vi går hem för dagen.
Minska engångsmaterial
1Sluta att använda påsar till bröd och pålägg.
Burkar för förvaring av olika livsmedel har blivit inköpts och används.
Jobba med kretsloppet
1 ¤Vi ska odla grönsaker med barnen.
¤Återanvända ärtor vi sått.
Vi har sått fröer och sett olika resultat.
Barnen har planterat inne och ute.
Någon avdelning har arbetat med skeendena i sin planteringslåda under de olika årstiderna.
Någon avdelning har sått av det de skördat hösten innan.
Vi har studerat blad och löv i olika stadier, från knopp till förmultning.
Flik 11
2013-01-15
Vi har fått välja lite nya fruktträd och bärbuskar till vår gård. Det har lett till nyfikenhet och förväntningar om
vad som händer.
Om några mål inte har uppnåtts helt, beskriv vad det kan beror på:
Vi har inte jobbat med att minska el-förbrukningen.
Det beror på att vi inte lyckats få till det med att gå med i VKP projektet.
Och att vi inte ifrågasatt riktlinjerna om att inte stänga av skrivare och datorer.
Om någon personalutbildning/aktivitet med miljötema har genomförts under året så
beskriv vad ni har gjort här:
En personal har gått en utbildning i utomhuspedagogik, som erbjudits av stadsdelen i samarbete med Botaniska
Trädgården i Göteborg.
Det här kommer vi att arbeta vidare med kommande år:
Och såhär blev det:
Miljöbildning med barnen
1Kompostering, både det vi skickar iväg och att försöka få igång vår egen kompost på förskolan.
Barnen skrapar sina tallrikar från matrester, till kompost, som en naturlig del efter maten.
Vi har inte börjat använda vår egen kompost på gården.
2Återanvända skräp
Det blev inget skapande i form av konst, men väl i lek, då barnen har använt gamla förpackningar som material
i leksituationer.
3 Städa i skogen och på promenader
Vi har deltagit i vårstädningen. Barnen var väldigt engagerade och var noga med att städa ordentligt. Samtidigt
som de blev uppmärksamma på och förfärade över vad skräpigt det faktiskt var här runt omkring! Under hela
året har barnen varit pigga på att plocka upp skräp de sett för att slänga det i soporna, både på vår egen gård och
i närområdet. Vi lärare uppmuntrar också till det. Det har varit många samtal om hur oansvariga och tanklösa
människor har varit och vad skräpet kan ställa till med för djuren, vad som hör hemma i naturen, m.m.
Minska el- förbrukningen
1Delta i VKP
Vi har inte deltagit.
2 Stänga av datorer och skrivare innan vi går hem för dagen.
Alla stänger av armaturerna på sina avdelningar och i övriga huset.
Jobba med kretsloppet
1
 Vi ska odla grönsaker med barnen. Följa årets olika skeenden med sysslorna i odlingslådorna.
Barnen sådde olika fröer de valde. De var intresserade, engagerade och nyfikna. Tyvärr blev det
ihjälvattnat, torkat och uppryckt! Men barnen förstod att betingelserna för att det ska kunna växa, måste
vara rätt.
Barnen har njutit av de bär och örter som växer och återkommer varje år på gården. De har doftat,
smakar och känt på dem. Vart bär och frukt har sin tid, en del örter har vi kunnat smaka på under lång
tid. Växtsäsongen är olika för olika växtlighet. Underbart och uppskattat!
 Återanvända ärtor vi sått.
Någon avdelning har gjort experiment med ärtorna, odlat i glasburk och studerat växtkraften i den lilla
ärtan.
Flik 11
2013-01-15


Göra en kretsloppsburk.
Några avdelningar har gjort en kretsloppsburk. Med olika resultat. Men man kan ju göra om det. Det har
varit spännande att se och jämföra med de andra växterna på fönsterbrädan bredvid, som man behöver
vattna för att hålla vid liv!
Studera daggmaskens arbete som nedbrytare.
En avdelning har en burk med daggmaskar i, som hela huset kan titta i. Det är spännande att iaktta hur
mycket de äter och hur många de blir!
Då vi har lämnat fruktrester ute i naturen, har barnen kunnat koppla till daggmaskarna inomhus, att
någon faktiskt äter upp resterna och det kan bli jord.
Det är en mycket spännande burk!
Flik 11
2013-01-15
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards