Teleskop Miljöberättelse2014

advertisement
Miljöberättelse för år 2013-2014
Verksamhet: Teleskopgatans förskola
Våra mål har uppfyllts på följande sätt (om det finns mättal så redovisa dem):
Miljöbildning med barnen
1Få barnen delaktiga i sorteringen
1 De barn som är ansvarsbarn eller i närheten då vi ska slänga skräp hjälper till med sortering av sopor.
2Kompostering
2 Barnen skrapar av och slänger sina matrester i kompostpåsar efter måltider m.m.
Men vi har inte gått in djupt på matresternas förvandling till biogas.
3Återanvända skräp
3 Vi sparar på sådant skräp (tomkartonger) som vi tänker att vi har användning för. Någon avdelning har gjort
mer andra mindre. Det har används tomförpackningar i olika lektillfällen och skapande.
4 Städa i skogen och på promenader
4 Det blev aldrig att barnen fick hjälpa någon skräphäxa.
Vi uppmärksammar skräpet som ligger ute på gården, promenaden eller i skogen. Oftast plockar vi med oss och
slänger det på rätt ställe.
Barnen var med och plockade skräp på Göteborgs skräpplockardag i våras.
Minska el- förbrukningen
1Delta i VKP
Vi fick aldrig till någon tid med Diego på LF, för att gå med i och starta upp projektektet.
2 Stänga av datorer innan vi går hem för dagen.
Minska engångsmaterial
1Sluta att använda påsar till bröd och pålägg.
Burkar för förvaring av olika livsmedel har blivit inköpts och används.
Jobba med kretsloppet
1 ¤Vi ska odla grönsaker med barnen.
¤Återanvända ärtor vi sått.
Vi har sått fröer och sett olika resultat.
Barnen har planterat inne och ute.
Någon avdelning har arbetat med skeendena i sin planteringslåda under de olika årstiderna.
Någon avdelning har sått av det de skördat hösten innan.
Vi har studerat blad och löv i olika stadier, från knopp till förmultning.
Vi har fått välja lite nya fruktträd och bärbuskar till vår gård. Det har lett till nyfikenhet och förväntningar om
vad som händer.
Flik 11
2013-01-15
Om några mål inte har uppnåtts helt, beskriv vad det kan beror på:
Vi har inte jobbat med att minska el-förbrukningen.
Det beror på att vi inte lyckats få till det med att gå med i VKP projektet.
Och att vi inte ifrågasatt riktlinjerna om att inte stänga av skrivare och datorer.
Om någon personalutbildning/aktivitet med miljötema har genomförts under året så
beskriv vad ni har gjort här:
Det här kommer vi att arbeta vidare med kommande år:
Miljöbildning med barnen
1Kompostering
2Återanvända skräp
3 Städa i skogen och på promenader
Minska el- förbrukningen
1Delta i VKP
2 Stänga av datorer innan vi går hem för dagen.
Jobba med kretsloppet
1 ¤Vi ska odla grönsaker med barnen.
¤Återanvända ärtor vi sått.
Flik 11
2013-01-15
Download