Utbildningsradion söker praktikant för TV

Utbildningsradion söker praktikant
för TV-program om kroppen
Under våren 2014 kommer ungdomsredaktion på UR att spela in en ny serie om
den mänskliga kroppen. Vi producerar sammanlagt fem halvtimmar för
sändning i SVT.
Programmen kommer att handla om allt från varför man svettas till hur kroppen reagerar
på träning eller hur immunförsvaret fungerar. Viktigt är att göra det på ett sätt som
känns angeläget för unga med exempel som ligger nära deras verklighet. Målet är att
väcka intresse och skapa aha-upplevelser kring allt som rör kroppens komplicerade
maskineri.
I varje program kommer vi att göra experiment, tester och dissektioner, men vi kommer
också att intervjua experter i forskningens framkant. Våra inspelningar, där vi gör
experiment och tester, kommer att kräva mycket förberedelser både när det gäller
personer som ska vara med men även när det gäller inspelningsplatser och rekvisita. Vi
söker en praktikant som är intresserad av att förbereda och fixa inför inspelningarna, och
även vara delaktig i de olika moment som krävs under inspelning.
I stort så handlar praktiken om att vara en del av redaktionen och att följa en större TV
produktions alla moment från idéarbete och research till inspelning, loggning och
manusarbete.
UR eftersträvar en jämn könsfördelning och kulturell mångfald inom alla yrkeskategorier i
företaget.
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med
SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och
komplettera andras utbildningsinsatser.
UR har även i uppdrag att producera program för grupper som annars inte syns och hörs
så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt personer med funktionsnedsättning.
UR har cirka 240 anställda vilka huvudsakligen arbetar i Stockholm.
Övrigt
Praktikperiod: Praktikperioden är mellan 1/4 - 30/6.
Vill du veta mer om praktikplatsen är du välkommen att kontakta Sara Gustafsson,
Projektledare via UR:s växel, 08-784 40 00.
Ansök genom att registrera dig i vår CV-databas på ur.se senast 21 mars 2014.