Praktik med fokus på information och projekt

advertisement
Praktik med fokus på information och projekt
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg söker en praktikant som vill delta i vårt förebyggande
och opinionsbildande arbete under hela eller delar av hösten 2017.
Som praktikant kommer du att få kunskap om antidiskrimineringsarbete på lokal, regional och
till viss del nationell nivå, ta del av arbetsplatsens kontakter och nätverk, erfarenhet och
kunskap om hur det är att arbeta inom en ideell förening. Du får en ansvarig handledare och ges
kontinuerlig handledning under praktikperioden. Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en
arbetsplats med avslappnad och öppen atmosfär. Som praktikant ses du som en del av
arbetslaget.
Arbetsuppgifter
En praktikperiod hos oss kan innebära följande:

Deltagande i och visst ansvar för projekt och evenemang

Deltagande i och arrangerande av förenings- och medlemsaktiviteter

Genomförande av ett självständigt arbete, till exempel en undersökning/studie

Delaktighet i och framtagande av utbildningar och informationsinsatser, opinions- och
påverkansarbete

Övrigt förekommande arbetsuppgifter så som att delta i möten och nätverk,
uppdateringar av sociala medier, lokalvård och övriga kontorsuppgifter.
För oss är engagemanget för antidiskriminering det viktigaste, i kombination med en förmåga
att utföra praktikuppgifter självständigt. Praktikuppgifterna kan utöver detta anpassas till vem
praktikanten är och vad praktikanten har för önskemål och intressen.
Önskemål
Vi vill att du som praktikant ska ha:

Förmåga att, med viss handledning, arbeta självständigt med exempelvis projekt,
utbildningsinsatser eller en skriftlig rapport

Personliga eller praktiska erfarenheter av, eller kunskap inom, mänskliga rättigheter,
diskriminering och/eller normkritik

Egna tankar och idéer om hur diskriminering kan förebyggas

Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha det som arbetsspråk
Det är meriterande om du också har:

Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, politiska
föreningar, aktivism med mera

Erfarenhet av att samordna evenemang eller aktiviteter

Erfarenhet av att hålla föreläsningar och utbildningar

Erfarenhet av arbete i grupp
Ansökan och praktisk information
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg strävar efter att all rekrytering, även av praktikanter, ska
vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Därför använder vi oss av
ansökningsformulär i rekryteringen och kommer endast att beakta ansökningar gjorda i detta.
Ansökningsformuläret finner du på https://goo.gl/forms/57k95PQytYvMBxC33.
Sista ansökningsdatum är 9 april. Vi planerar att genomföra intervjuer och göra urval under
vecka 15 och 16.
Praktiken är obetald och finansieras därför med fördel genom studiemedel eller annan
ersättning. Praktiken är förslagsvis på heltid men detta kan diskuteras.
Frågor?
För frågor kring praktiken eller rekryteringen kontakta [email protected]
Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening
som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter. Vi har funnits sedan 2002 och
finansieras av statliga och kommunala medel. Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till
personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar också med utåtriktade aktiviteter så som utbildningar,
evenemang och projekt för att förebygga och motverka diskriminering. Vi har kontor i
Helsingborg och arbetar främst i norra Skåne.
I nuläget har vi två anställda på deltid, varav den ena arbetar med projekt, event och
administration och den andra med juridisk rådgivning och utbildning. Vi har även en
styrelseledamot som är arvoderad på en mindre procent som personalansvarig. I vårt arbete
samverkar vi med många aktörer som jobbar med olika diskrimineringsgrunder eller
samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen och vi är en del av den nationella
föreningen Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, SADB.
Download