Efterlysningen i word-format

advertisement
Version 2017-05-31
EFTERLYSNING
till dig som upplever dig diskriminerad
vid de nationella proven i svenska
Vid genomförande av nationella prov i svenska i tredje
och sjätte klass föreligger det uppgifter om att elever
med utredd dyslexi diskriminerats under 2016 och 2017
genom att eleven inte fått göra visst delprov,
alternativt inte fått använda hjälpmedel för läsning
under provet.
Vi söker nu kontakt med barn och deras föräldrar från
Göteborgs-, Malmö- och Stockholmsområdet för att
utreda om detta skett och undersöka möjligheten att
vidta rättsliga åtgärder under hösten 2017 mot
kommuner eller friskolor inom områdena som är
juridiskt ansvariga för eventuell diskriminering.
Syftet är att ge några enskilda elever kostnadsfritt
rättsligt stöd genom ett juridiskt ombud i syfte att
förhindra denna diskriminering i framtiden och nå
upprättelse i det enskilda fallet.
Har du frågor eller vill anmäla ett ärende kontakta
Inger Rålenius – 0734 15 77 88 före den 17 augusti 2017
[email protected]
Dyslexiförbundet
i samarbete med Med Lagen som Verktyg, Malmö mot diskriminering och
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards