inbjudan till rekrytera rätt! rekrytering fri från diskriminering

INBJUDAN TILL REKRYTERA RÄTT!
REKRYTERING FRI FRÅN DISKRIMINERING (DEL I & II)
Varmt välkommen till en utbildning med Interfem i samarbete med Byrån
mot diskriminering i Östergötland och ABF!
Ta chansen att få en intensiv och utmanande dag med inspiration och praktiska tips på
hur du kan arbeta med en likabehandlande kompetensbaserad rekrytering i din
organisation!
Att hitta den bästa för arbetet är målet för all rekrytering. Men rekrytering är svårt och
många gånger gallras kompetenta sökanden omedvetet ut för tidigt i processen. Hur gör
du för att attrahera ny kompetens till din organisation? Vad behöver du som
arbetsgivare tänka på vid annonsering och urval? Det är några exempel på vad vi
kommer ta upp under dagen. Ni kommer även få nya tankar och idéer om hur en kan
tänka i början av en rekryteringsprocess för att inte bygga in diskriminering i tjänsten
samt exempel på icke-diskriminerande rekryteringsprocesser.
Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med/eller vill arbeta med rekrytering.
De riktar sig även till dig som vill ha mer kunskap och knyta kontakt med andra inom
rekryteringsområdet.
Konferensen är kostnadsfri, tillgänglig och intensiv!
Datum som gäller är:
 Norrköping – 13 mars kl 8.30- 16.30 på Arbetets museum, rum Lokatten (vån 4).
Anmäl dig senast 6 mars på denna länk: http://www.surveymonkey.com/s/KCQPSRP
Önskar
du
mer
information
[email protected].
kontakta
projektledare
Madelen
Lundin
på
Det kommer även finnas möjlighet att beställa Interfems handbok ”Rekrytera rättrekrytering fri från diskriminering” som kommer att publiceras i mars. I handboken
finns övningar, exempel och intervjuer som kommer att hjälpa dig och din organisation
på vägen mot en rekrytering fri från diskriminering.