Annons Praktik med fokus på information och projekt

!
Praktik med fokus på information och projekt
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg söker en praktikant som vill delta i vårt förebyggande
och opinionsbildande arbete under hela eller delar av våren 2017.
Som praktikant kommer du att få kunskap om antidiskrimineringsarbete på lokal, regional och
till viss del nationell nivå, ta del av arbetsplatsens kontakter och nätverk, erfarenhet och
kunskap om hur det är att arbeta inom en ideell förening. Du får en ansvarig handledare och
ges kontinuerlig handledning under praktikperioden. Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är
en arbetsplats med avslappnad och öppen atmosfär. Som praktikant ses du som en del av
arbetslaget.
Arbetsuppgifter
En praktikperiod hos oss kan innebära följande:
•
Deltagande i och visst ansvar för projekt och evenemang
•
Deltagande i och arrangerande av förenings- och medlemsaktiviteter
•
Genomförande av ett självständigt arbete, till exempel en undersökning/studie
•
Delaktighet i och framtagande av utbildningar och informationsinsatser, opinions- och
påverkansarbete
•
Övrigt förekommande arbetsuppgifter så som att delta i möten och nätverk,
uppdateringar av sociala medier, lokalvård och övriga enklare kontorsuppgifter.
För oss är engagemanget för antidiskriminering det viktigaste, i kombination med en förmåga
att utföra praktikuppgifter självständigt. Praktikuppgifterna kan utöver detta i hög grad
anpassas till vem praktikanten är och vad praktikanten har för önskemål och intresseområden.
Önskemål
Vi vill att du som praktikant ska ha:
•
Förmåga att, med viss handledning, arbeta självständigt med exempelvis projekt,
utbildningsinsatser eller en skriftlig rapport
•
Personliga eller praktiska erfarenheter av, eller kunskap inom, mänskliga rättigheter,
diskriminering och/eller normkritik
•
Egna tankar och idéer om hur diskriminering kan förebyggas
Det är meriterande om du också har:
•
Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, politiska
föreningar, aktivism med mera
•
Erfarenhet av att samordna evenemang eller aktiviteter
!
•
Erfarenhet av att hålla föreläsningar och utbildningar
•
Erfarenhet av arbete i grupp
Ansökan och praktisk information
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg strävar efter att all rekrytering, även av praktikanter,
ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Därför använder vi oss av
ansökningsformulär i rekryteringen och kommer endast att beakta ansökningar gjorda i detta.
Ansökningsformuläret finner du på https://goo.gl/forms/BzPZq7vJyojJNZYm2.
Sista ansökningsdatum är 30 oktober. Vår planerar att genomföra intervjuer under vecka 45
för att vara klara med rekryteringen under vecka 47.
Praktiken är obetald och finansieras därför med fördel genom studiemedel eller annan
ersättning. Praktiken är förslagsvis på heltid men detta kan diskuteras.
Frågor?
För frågor kring praktiken eller rekryteringsprocessen kontakta [email protected].
Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter. Vi har funnits sedan
2002 och finansieras av statliga och kommunala medel. Vi arbetar med att ge kostnadsfri
rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar också med utåtriktade aktiviteter så
som utbildningar, evenemang och projekt för att förebygga och motverka diskriminering. Vi
har kontor i Helsingborg och arbetar främst i norra Skåne.
I nuläget har vi två anställda på deltid, varav den ena arbetar med projekt och administration
och den andra med juridisk rådgivning och utbildning. Vi har även en styrelseledamot som är
anställd på en mindre procent som personalansvarig. I vårt arbete samverkar vi med många
aktörer som jobbar med olika diskrimineringsgrunder eller samhällsområden som omfattas av
diskrimineringslagen och vi är en del av den nationella föreningen Riksorganisationen för
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, SADB.