Miljöcertifiering
Ninac Energi erbjuder miljöcertifiering för befintliga byggnader, nybyggnation,
renovering och tillbyggnad.
Varför certifiera?
Ninac Energi arbetar med olika certifieringssystem; Miljöbyggnad, Green
Building, LEED och breeam. Miljöcertifiering är en värdehöjande åtgärd för
fastigheten, då den är bevisad energieffektiv och miljövänlig. Genom att ha
certifierade fastigheter skapar företag möjligheter att marknadsföra sig som
miljömedvetna. En certifiering leder ofta till förbättrat inomhusklimat för
hyresgäster samtidigt som en ökad medvetenhet om fastigheten kan leda till
förändringar i vanor bland brukare. En miljöcertifiering är en bra fortsättning
efter inventering och utförda åtgärder som ett sista steg för att påvisa den nya
energistatusen. Miljöbyggnad och Green Building är svenska certifieringssystem
medan LEED och breeam är internationella motsvarigheter som bedömer fler
indikatorer inte bara byggnadsmässigt utan även hyresgäster och omgivning.
Referenser
Ninac Energi samarbetar med stora återkommande kunder för att certifiera
fastighetsbestånd löpande. Kunderna är huvudsakligen fastighetsägare,
förvaltare, fastighetsutvecklare eller större hyresgäster. Ninac Energi har blivit
kontrakterade för att certifieria fastigheter i varierande storlekar, från 700m 2 till
70 000m2 däribland kommersiella och industriella fastigheter samt bostadshus.
www.ninac-energi.se
Telefon: 010-330 02 10
Mail: [email protected]
Första steget
Efter val av certifieringstyp fastställs en nulägesanalys genom en inventering på
plats. Analysen presenterar nuläget, eventuella fel och rekommenderade åtgärder
samt kostnader. Inventeringen genomförs generellt av Ninac Energi, men kan i
undantagsfall göras av en person som har kunskap och erfarenhet av fastigheten.
Andra steget
Ninac Energi utreder processer, drift- och underhållsarbete samt hyresgästernas
vanor i fastigheten. Baserat på nulägesanalysen fås en indikation på framtida
betyg för fastigheten och vilka eventuella åtgärder som måste genomföras för att
nå önskad nivå.
Tredje steget
Om fastigheten ej uppnår det önskade betyget går Ninac Energi igenom varje
indikator och tar fram åtgärder som kan höja resultaten. Varje indikator
nuvarande status jämförs med kriterierna för respektive betyg och ett preestimerat betyg ges till kunden, baserat på detta kan kunden bestämma sig om
några ytterligare åtgärder ska göras. Kraven och kriterierna för varje indikator
skiljer sig åt och redovisas genom beräkningar, statistik, utredningar eller avtal
osv.
Fjärde steget
Skicka in ansöka för granskning. Ninac Energi är involverade i hela
certifieringsprocessen och överlämnar inte projektet förens fastigheten bekräftas
godkänd.
www.ninac-energi.se
Telefon: 010-330 02 10
Mail: [email protected]