TABELL Kriterier för Fair Trade Mix

advertisement
Kategori:
Definition:
Namn:
Övrig försäljning:
Medlemsavgift/
serviceavgift:
Fair Trade
Mix
Återförsäljare som har Fair Tradevaror i sitt övriga sortiment.
Fair Trade Mix
70 %
500 kr/ år. 1,5 % på omsättningen.
* En röst på årsmötet.
* Hemsida och sociala medier.
* Möjligheter till information och
påverkan.
* Specialutformad fortbildning.
* Hjälp med marknadsföring och
Förmåner och stöd från kampanjer.
organisationen:
* Försäljnings- och
informationsmaterial.
* Årliga möten och träffar med
andra medlemmar.
* Medlemsbrev.
* Rabatter hos The House of Fair
Trade.
* Medlemskriterierna ska följas.
* Årsrapport ges varje år genom att
svara på en enkät.
* Logotypen får användas i
Åtaganden:
anslutning till Fair Trade-varorna.
* Fair Trade-utbildning
rekommenderas och erbjuds av
organisationen.
Kommentarer och förtydliganden
Har Fair Trade-varor i sitt övriga sortiment. Det kommuniceras tydligt vad som är Fair Trade.
Väljer namn själv. Det ska finnas en beskrivning av att vissa varor är Fair Trade.
Omsättningen för Fair Trade-varorna ska kunna särredovisas.
1,5 % på omsättningen av Fair Trade-varorna från och med år två. Medlemsavgiften på 500 kronor per år
gäller alla medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, oavsett vilken kategori man tillhör.
Får en sida med presentation, bild och länk på vår hemsida.
Rabatten hos The House of Fair Trade för Fair Trade Mix är 2,5 % på hantverk och 1,25 % på livsmedel.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards