Hållbara Hjo

advertisement
Hållbara Hjo är en serie med föreläsningar om
omställningen till ett hållbart samhälle.
De ingår som en självständig del i de kvarterskvällar som anordnas på Kulturkvarteret i Hjo
Vårens föreläsare bjuder på en mix av spännande
frågeställningar som både roar och oroar.
Till hösten blir det fler spännande föreläsningar
i serien Hållbara Hjo. Håll utkik!
Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30
genomförs världens största miljömanifestation –
Earth Hour.
Var med och uppmana makthavarna att ta
krafttag för klimatet du också!
MILJÖPRIS – Föreslå pristagare!
Hjo kommun delar årligen ut ett miljöpris för att
uppmuntra insatser som medverkar till att minska
miljöpåverkan, främjar livskvaliteten och bidrar till
en hållbar kommun.
Vem som helst kan föreslå pristagare.
http://www.hjo.se
Illustration: Christina Jonsson
Unik stadsvandring genom en mörk stad
Fackeltåg • Öppen kyrka • Lotteri
Hållbara
Hjo
Föreläsningar som
inspirerar till ett
hållbart Hjo
Vi är stolta över att vara en Fairtrade City.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som
engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Niklas Wennberg
Staffan Lindberg
Stadsjordbruk - Ett sätt att utveckla samhällen
och skapa respekt för landsbygden
Moder Jord - för god att kolsyra -
Torsdag 23 februari kl 18.30 • Kulturkvarteret
Torsdag 20 april kl 18.30 • Kulturkvarteret
Stadsjordbruk utvecklar staden och landsbygden bortom
staden. Stadsbor som kommer närmare maten - inte bara
som medvetna konsumenter utan även som producenter
- får mer kunskap om och intresse för villkoren för våra
bönder och våra igenväxande landskap. Det är rimligt att
kalla stadsodlingar för landsbygdambassader och att kalla
stadsjordbruket för en besvärjelse mot obegripliga landskap.
Niklas Wennberg är grundare och verksamhetsledare
på Stadsjord.
En ståuppföreläsning om klimat och konsumtion
Vad gör man när man sett för många teveprogram och
larmrapporter om ett skenande klimat och ett alltmer slitet
klot? Ska vi låtsas som ingenting eller göra något åt det?
Musikern och underhållaren Staffan Lindberg gjorde
det senare och blev koldioxidbantare. Nu reser han riket
runt med sin folkbildande klimatshow och lär oss allt om
kallduschar, koldioxidneutral inåtsång, närdödad mat, att
supa utan finlandsbåt och andra enkla nöjen. Allt för att
lämna lite planet kvar till barnen.
Denna musikaliska ståuppföreläsning ges överallt där det
finns en scen, en publik och ett överskott av växthusgaser.
Stellan Tengroth
Nicolas Berglund
Tillväxt är en övergående händelse
Fair Trade är att göra rätt för sig
Torsdag 23 mars kl 18.30 • Kulturkvarteret
Torsdag 11 maj kl 18.30 • Kulturkvarteret
Jämförelser mellan tillväxt i naturen
och BNP-tillväxt borde räcka för
att inse den obekväma sanningen:
tillväxt är alltid en övergående
händelse. Den må ha varat i 200
år, men det är inget argument för
att den skulle vara möjlig också de
kommande 20 åren.
Tillväxten kan komma att brytas
av ekologiska, ekonomiska eller
resursmässiga orsaker, där frågan om trytande energitillgångar är det tydligaste – men inte med nödvändighet det
allvarligaste – hotet.
Bilden är i många avseenden mörk, men det är inget försvar för önsketänkande. Enda sättet att närma sig en hållbar
utveckling grundad på hundra procent förnybar energi är
med öppna ögon.
Stellan Tengroth är civilingenjör och författare. Han
har skrivit boken ”Tillväxt till
döds” och är redaktör och
medförfattare till antologin
”Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt
på en ändlig planet”.
Nicolas Berglund är en av pionjärerna inom Fair Trade. Redan 1988
startade han North & South Fair
Trade som ligger på Wrångebäck,
strax söder om Hjo. Företaget
importerar hantverk och livsmedel
från småproducenter i syd. Rättvis
handel är ett sätt att bedriva aktivt
biståndsarbete för utsatta grupper
i olika länder. Alla vill kunna leva på
sitt arbete, alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och ha
inflytande över sitt eget liv. Här spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll, men inte utan schyssta spelregler.
Fair Trade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter
och omtanke om miljön. En hållbar handel som framförallt
syftar till att ge människor i länder med utbredd fattigdom
möjlighet att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och
levnadsvillkor.
Varje litet val i butiken kan göra skillnad. Men när valet
enbart handlar om att köpa den billigaste varan, då är det
någon annan som får betala det verkliga priset – ofta i form
av dåliga arbetsvillkor och skador på miljön.Väljer du rättvisemärkta produkter skapar du förutsättningar för förändring och utveckling.
Download