26 läkemedel för sjuksköterskor - Mun-H

advertisement
102 REKLISTAN 2012
www.vgregion.se/vardgivarstod
26 LÄKEMEDEL FÖR SJUKSKÖTERSKOR
rekommenderaDE läkemedel
Rekommenderade läkemedel som sjuksköterskor får förskriva
ANDNING, ALLERGI och önh
Rbudesonid
Desonix, allergisk rinit
Rcetirizin∏
Rhydrokortison + oxitetracyklin
Terracortril med Polymyxin B
Rklemastin
Tavegyl, mixtur
Rloratadin
Loratadin Sandoz,
munsönderfallande tablett
GYNEKOLOGI
R
estradiol
Vagifem, ej nyinsättning
Restriol
Ovesterin, vagitorier,
vaginalkräm
Ribuprofen∏
Roxytocin
Syntocinon, nässpray
Rekonazol
Pevaryl, kräm
R
glycerol
Miniderm, kräm
Rhydrokortison
hydrokortison∏, kräm
och salva
Rhydrokortison + mikonazol∏
Rkarbamid
Canoderm, kräm,
kutan emulsion
Rklobetason
Emovat
Rlidokain
Xylocain, gel, salva
Rlidokain + prilokain
kräm∏
EMLA plåster
Rmometason, kräm∏, max 30g
Elocon, salva, max 30g
Rpropylenglykol
Propyderm, kräm
Propyless, kutan emulsion
Rterbinafin, kräm∏
INFEKTION
HUD
Radapalen
Differin
Rbetametason
Betnovat, kräm, salva
max 30g
Rdisulfiram + bensylbensoat
Tenutex
Rfenoximetylpenicillin∏
(se
terapiråden)
Rmebendazol
Vermox
Rpyrvin
Vanquin
www.vgregion.se/vardgivarstod
REKLISTAN 2012 103
MED FÖRSKRIVNINGSRÄTT
R SUBSTANS
∏ UTBYTBART LÄKEMEDEL
1
MAGE-TARM
Rlaktulos∏
Rlidokain hydrokortison
Xyloproct
Rloperamid∏
Rmakrogol
Forlax, förstahandsval vid
opioidinducerad
obstipation
Rmeklozin
Postafen (se terapiråd)
Rnatriumpikosulfat∏
Cilaxoral
Romeprazol∏, receptfritt
Rsorbitol
Resulax
NEUROLOGI (MIGRÄN)
Rdiklofenak∏, tablett
Rnaproxen∏, tablett
OSTEOPOROS
Rkalciumkarbonat
+ kolekalciferol,
endast receptfria läkemedel
SMÄRTA
Rnaproxen∏, orala beredningar
Rparacetamol∏
TANDVÅRD
Rnatriumfluorid, munskölj vätska Dentan/Mint
Rnatriumfluorid + äppelsyra
Xerodent
Rnystatin
Mycostatin
ÖGON
Rfusidinsyra
Fucithalmic
Rhypromellos
Artelac
Rkarbomer
Viscotears
Rkloramfenikol
Kloramfenikol CCS
Chloromycetin
Rnatriumkromoglikat∏
Rpovidon
Oculac
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PSYKIATRI
Rnikotin
21
22
23
24
terapiråd
25
Begränsningar i förskrivningen
Postafen får inte förskrivas till:
- Barn eller gravida
Penicillin V (fenoximetylpencillin)
får endast ordineras vid odlings-
verifierad scarlatina eller
tonsillit hos patient i samma
hushåll som aktuellt fall av
scarlatina.
SOSFS 2011:1
Informationsansvarig: Carina Tukukino, [email protected]
www.vgregion.se/vardgivarstod
26
27
28
29
Download