26 läkemedel för sjuksköterskor

advertisement
104 REKLISTAN 2011
www.vgregion.se/vardgivarstod
26 LÄKEMEDEL FÖR SJUKSKÖTERSKOR
rekommenderaDE läkemedel
Rekommenderade läkemedel
som sjuksköterskor får
förskriva
ANDNING, ALLERGI och önh
Rhydrokortison + oxitetracyklin
Terracortril med Polymyxin B
Rklemastin
Tavegyl, mixtur
Rcetirizin∏
Rmometason
Nasonex
Rflutikasonfuroat
Avamys (se terapiråden)
GYNEKOLOGI
R
estradiol
Vagifem, ej nyinsättning
Restriol
Ovesterin, vagitorier,
vaginalkräm
Ribuprofen∏
Roxytocin
Syntocinon, nässpray
HUD
Radapalen
Rekonazol
Pevaryl, kräm
R
glycerol
Miniderm, kräm
Rhydrokortison
hydrokortison∏, kräm
och salva
Rhydrokortison + mikonazol∏
Cortimyk
Daktacort
Rkarbamid
Canoderm, kräm,
kutan emulsion
Rklobetason
Emovat
Rlidokain
Xylocain, gel, salva
Rlidokain + prilokain
kräm∏
EMLA plåster
Rmometason
Elocon, kräm, salva max 30g
Rpropylenglykol
Propyderm, kräm
Propyless, kutan emulsion
Rterbinafin
terbinafin, kräm∏
Differin
Rbetametason
INFEKTION
Betnovat, kräm∏, salva
max 30g
Rdisulfiram + bensylbensoat
Tenutex
Rfenoximetylpenicillin∏
(se
terapiråden)
Rmebendazol
Vermox
Rpyrvin
Vanquin
www.vgregion.se/vardgivarstod
R
REKLISTAN 2011 105
MED FÖRSKRIVNINGSRÄTT
R SUBSTANS
∏ UTBYTBART LÄKEMEDEL
1
MAGE-TARM
Rlaktulos∏
Rlidokain hydrokortison
Xyloproct
Rloperamid∏
Rmeklozin
Postafen (se terapiråden)
Rnatriumpikosulfat∏
Cilaxoral
Romeprazol∏, receptfritt
Rsorbitol
Resulax
NEUROLOGI (MIGRÄN)
Rdiklofenak∏, tablett
Diklofenak T
Rnaproxen∏, tablett
OSTEOPOROS
Rkalciumkarbonat
+ kolekalciferol,
endast receptfria läkemedel
TANDVÅRD
Rnatriumfluorid∏,
munsköljvätska, sugtabletter,
tuggummi
Rnatriumfluorid + äppelsyra
Xerodent
Rnystatin
Mycostatin
ÖGON
Rfusidinsyra
Fucithalmic
Rhypromellos
Artelac
Rkarbomer
Viscotears
Rkloramfenikol∏
Rnatriumkromoglikat∏
Rpovidon
Oculac
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PSYKIATRI
Rnikotin
18
SMÄRTA
20
19
Rnaproxen∏,
orala beredningar
Rparacetamol∏
21
22
23
24
terapiråd
25
Begränsningar i
förskrivningen
Postafen får inte förskrivas till:
- Barn under ett år mot åksjuka
- Barn eller gravida mot till­ fälligt illamående
- Avamys får ej förskrivas till
barn under 12 år
Penicillin V (fenoximetylpencillin)
får endast ordineras vid odlingsverifierad scarlatina eller tonsillit hos patient i samma hushåll
som aktuellt fall av scarlatina.
SOSFS 2009:21
www.vgregion.se/vardgivarstod
26
27
28
29
30
Download