Information från styrelsemöte 160817

advertisement
Informationfrån styrelsemöte Enköpings handbollsförening
17 augusti 2016
Närvarande: Mats Tapper, Ronae Brunsberg, Ärling Sköld, Maria Gustafsson, Helena Petersson,
Camilla Valgeborg, Annelie Lenell, Anders Lagö och Matts Söderström

Styrelsen







Jenny Ahlin tar uppdraget som sportchef för barn och ungdomslagen.
Föreningens policydokument är utskickat till alla ledare och förväntas gås igenom på
höstens föräldramöten.
Årsmöte i Upplands Handbollsförbund hålls 22 augusti, Anders Lagö är EHFs
representant.
Kommunen ställde in det planerade mötet med våra styrelserepresentanter.
Till domaransvarig i styrelsen utsågs Anders Lago
Till funktionärsansvarig i styrelsen utsågs Matts Söderström. Pia Haglund är ansvarig
för funktionärerna till seniormatcherna.
De lag som önskar ta med vimplar på sina cuper eller turneringar betalar 20 kr styck
för dessa.

Sponsring
 Flera personer behövs i sponsorgruppen. Vill du vara med hör du av dig till Claes på
073-500 46 31
 Sponsorhuset behöver marknadsföras mer, just nu används det av max 10 olika
medlemmar men här finns massor av pengar att tjäna till föreningen. Gå in på
sponsorhuset.se och registrera er redan idag och tjäna pengar till dig själv och EHF
utan att det kostar något extra.

Försäljning och ekonomi
 Försäljningsstart av Ravelli och NewBody 29 augusti.

Arrangemang och tävling
 EHF-dagen hålls lördagen den 17 september, program kommer inom kort men årets
upplägg kommer skilja sig lite från tidigare år och ha med fokus på våra barn och
ungdomslag.
 Reklam om EHF kommer skickas ut till skolorna i samband med terminsstart.
 En speedshooting-maskin har köpts in till föreningen. Mer info om hur vi kan
använda denna ute i lagen kommer när maskinen har levererats.
 EHF arrangerar DM 11-12 mars 2017, Anders Lagö är ansvarig från styrelsen och
varje lag från A-ungdom till P/F04 utser 2 representanter till en ansvarsgrupp.
 Licensen 2016-2017 kostar 200 kr per spelare och betalas av alla från 01-junior.
 Datum för höstens ledarfest meddelas efter nästa styrelsemöte.


Senior




Arrangemangsgruppen behöver förstärkas med fler personer. Vill du vara med hör
du av dig till Maria på 070-04 33 835.
Ken tar ansvar för A-flick kommande säsong med hjälp av Macken, Micke Landström
och Tomas Moore stannar som ledare.
Håkan Axéen tar över Damjuniorerna.
Pengar till ett gym är sanktionerat från styrelsen. Mer info kommer när detta är klart
att tas i bruk.
Barn och Ungdom
 Integrationshandbollen tränar på Västerleden i höst. Tanken är att de som deltar så
småningom ska slussas ut i lag efter ålder. Frida och Helena besöker
förberedelseklasser och gör reklam för vår verksamhet.
 Handbollsskolan startar tisdag v 39 kl 17,00-18,00 på Idrottshuset. Fortfarande
behövs fler ledare.
Kommande möten:
14 september kl 18,30 Kungsgatan 16
Download