Bild sida 3 Förbättrad utveckling av hjärnan och synen Från 4 till 18

advertisement
Bild sida 3
Förbättrad utveckling av hjärnan och synen
Från 4 till 18 månaders ålder
Inget DHA2-5
+ 0,1 % eller + 0,2 % DHA2
≥ 0,32 % DHA1
+ LIPIL3
Bröstmjölk4
+ 0,6 % eller + 0,9 % DHA5
Bild sida 5
Synutveckling
(Snellen-skala)
Ålder (månader)
Förbättrad synutveckling
Enfamil LIPIL®
DHA 0,36 % och ARA 0,64 % (p 0,002)
eller
DHA 0,64 % och ARA 0,64 % (p 0,001)
DHA 0,96 % och ARA 0,64 % (p 0,001)
Kontroll
(Enfamil® med järn)
Anpassad från Birch et al. Am J Clin Nutr 2010.
Bild sida 6
% DHA av totala mängden fettsyror
Bröstmjölk (Brenna 2007)
Nutramigen med LIPIL (DHA och ARA)
Modilac
Expert
Riz
Nutrilon
Andra modersmjölkersättningar utan DHA/ARA
Bild sida 7
Vid 12 månader
Enfamil® med DHA och ARA: Kliniskt relevanta resultat för synutvecklingen hos spädbarn2‡
UTAN DHA & ARA
~20/41 syn
MED DHA & ARA
~20/28 syn
Bildtext sida 8
Snellen-skala
(12 månader)
Kontroll
LIPIL®
Förbättrad synutveckling
~1,5 rad förbättring
Kontroll
(Enfamil® med järn)
Enfamil LIPIL®
(DHA 0,36 % och ARA 0,72 %)
Anpassad från Morale SE et al. Early Hum Develop. 2006;81:197-203
Bild sida 9
Anpassad från Drover el al. 2009
Modersmjölkersättning kompletterad med LIPIL
Kontrollberedning utan komplement
Problemlösningsuppgift i 2 steg som ett mått på mental utveckling hos 9 månader gamla spädbarn
Bild sida 10
Genomsnittlig avsiktspoäng
+LIPIL
kontroll
*p < 0,05
Bild sida 11
Lägre incidens av övre luftvägsinfektioner hos spädbarn som fått modersmjölkersättning kompletterad
med LIPIL
Procent spädbarn/barn
Övre luftvägsinfektioner (%)
p = 0,002
Normal modersmjölkersättning
Modersmjölkersättning + LIPIL
1:a diagnostillfället och återkommande sjukdomstillfällen upp till 3 års ålder
Anpassad från Birch et al. 2010
Bilder sida 12
a) Samma som på sida 9
b) Samma som på sida 8
c) LIPIL
DHA (0,32 %) och ARA (0,64 %)
Tabell sida 14
Organ
Hud
Klinisk diagnos
- Atopisk dermatit
- Atopisk urtikaria
1:a val
eHF*
2:a val
AAF
Mage/tarm
- Omedelbar gastrointestinal allergi
- Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
- Komjölksproteininducerad enteropati
- Livsmedelsproteininducerat enterokolitsyndrom (FPIES)
- Komjölksproteininducerad gastroenterit och proktokolit
- Förstoppning
eHF*
AAF
Luftvägar
- Mjölkinducerad kronisk lungsjukdom (Heiners syndrom)**
AAF
Allmänt
- Anafylaxi
AAF
* eHF med dokumenterat reducerad allergenicitet
Anpassad från Fiocchi et al. 2010
Bild sida 15
Detektion av …
Titta efter …
Testmetod
Fysiskt-kemiskt test
Antigenpotential
- Storlek på största
bestämningsbara
partiklar
- Distribution av
proteinnedbrytning
- SDS-PAGE
- Gelfiltrering
- Masspektrometri
Immunologiskt test
Antigenbindande
förmåga
- ELISA
- Dot-immunobindning
Kliniskt test
Antigeneffekter
(Frisättning av histamin)
- Innehållet av kända
allergener (t.ex. βlaktoglobulin)
- Antigen med förmåga
att binda till IgE
- Kliniska symtom
För Nutramigen® och Pregestimil® är effekten bevisad för varje nivå.
- KMA-diagnos
t.ex. hudpricktest,
födoämnesexponering
Nutramigen &
Pregestimil
Den lägsta
molekylvikten och den
mest gynnsamma
proteinprofilen (knappast
några proteiner över
1000 Dalton)1,2,3
- Det lägsta innehållet av
β-LG1
- Den lägsta IgEbindande förmågan4
- Minsta kvarstående
allergen aktivitet4
Download