Månadens blomma 04

advertisement
April 2009
- Lyckliga Lotta
Impatiens hawkeri Nya Guinea-sorter,
Lyckliga Lotta blir en härlig färgklick inomhus med sina uppiggande blomfärger.
Växten kommer ursprungligen från Nya
Guinea och Salomonöarna. Skillnaden
mellan lyckliga Lotta och flitiga Lisa är
t.ex. att lyckliga Lotta har smalare och
lite längre blad än flitiga Lisa.
En del sorter av lyckliga Lotta är tvåfärgade och andra är starkt mättade i en
färg. Färgerna varierar i cerise, rosa, vit,
röd, rödorange, lila m.fl. Lyckliga Lotta trivs bäst inomhus i normal rumstemperatur men kan planteras ut på
sommaren med lyckat resultat. Inomhus kan lyckliga
Lotta ha en ljus placering men trivs
även på lite skuggigare platser. Viktigt är att vattningen är jämn och riklig. Utomhus trivs den bäst i skyddat
läge och plantera den gärna något
skuggigt och fuktigt. Kraftiga regn
kan skada växtens blommor och blad
och därför är det bra om den får stå
t.ex. vid
ett träd eller
under altantaket.
Så sköter du din lyckliga Lotta:
•
•
•
•
•
•
•
•
Inomhus klarar den vanlig rumstemperatur.
Vill stå ljust men skyddas från direkt sol.
Riklig och jämn vattning, ska helst inte torka ut då blommor och
knoppar faller av.
Gödsla växten med svag dos näring från vår till höst.
Utomhus vill lyckliga Lotta ha en ljus placering men klarar även
halvskuggiga lägen.
Skyddat läge mot vind och kraftiga regn.
I låda, kruka, urna eller i rabatt.
Är en njut- och slängblomma men går att övervintra.
Foto: Blomsterfrämjandet och Mäster Grön
April 2009
- Vårflirt
Vårflirt är en färdigförpackad
kollektion av säsongens växter
väl valda för att passa ihop med
varandra och klara årstidens
krav.
Det finns olika kombinationer
och färgsättningar att välja mellan under den tidiga vårförsäljningen. Ett enkelt val för
den som varken har kunskap
eller känner sig trygg att själv
välja en kombination av växter.
Växterna är tåliga och kan klara
några minusgrader under kortare perioder.
Växterna som ingår i Vårflirt är
bl.a.:
Gyllenlack Erysimum,
Jordviva Primula, Violreva Mazus, Förgätmigej Myosotis,
Lungört Pulmonaria,
Spetsmössa Tiarella och
Alunrot Heuchera.
.
Så sköter du din Vårflirt:
•
Ställs utomhus på ljus växtplats. Tål några minusgrader.
•
I låda, kruka, urna eller rabatt.
•
Jämn och regelbunden vattning, bör inte torka ut.
Foto: Blomsterfrämjandet och Mäster Grön
Download