VIM policy för riskbedömning av utevistelse på förskolan slutversion

20120118
VIM
Policy
För barns utevistelse på förskolan
Syfte:
Att minimera olyckstillbud och att barns säkerhet ska bevakas på bästa sätt.
Underlätta för personal att fatta beslut utifrån riktlinjer som samtliga följer och
respekterar.
Vid stark vind:
När vindstyrkan överstiger 15 M/S ska barn stanna inomhus.
Vid åska:
När stor risk för åska föreligger bör barn stanna inomhus.
Vid hård kyla:
När kylan når 15-17 minusgrader ska barn stanna inomhus. I kombination med
blåst kan även högre temperatur vara anledning till beslut att stanna inomhus.
När kylan når 10 minusgrader ska barn som sover utomhus istället sova inomhus
Vid extrem halka:
När marken är helt täckt av isbeläggning så att fara för fall föreligger ska barn
stanna inomhus.
Vid starkt solsken och hetta:
Barn ska helst vistas så lite som möjligt i direkt solsken. Heltäckande kläder
skyddar och lek i skuggan är att rekommendera.
Se alltid till att barnet ges extra vatten att dricka.
När Klass 1 eller Klass 2 varning utfärdas ska samtliga barn och pedagoger
stanna inomhus på förskolan.
Ansvarig för att uppdatera personalen om den samhällsinformation som ges, är
Skyddsombudet på förskolan.
Rapportera till förskolechef när policy för barns utevistelse tillämpas.
Lämpliga kanaler för att få rätt information är SMHI och www.svt.se
20120118