Natur
Senast uppdaterad den 14 december 2015
Marks kommun har en mycket spännande natur till glädje för både djur, växter, kommunens invånare och
turister.
Här finns rika lövskogar och fågelrika våtmarker. Ett stort antal sjöar och vattendrag sätter prägel på landskapet.
Det vackra och variationsrika odlingslandskapet med betade hagmarker och stenmurar har stor betydelse för kommunens
identitet och ger också livsrum åt många djur och växter. Det är också en viktig länk bakåt till historien.
Välkommen att besöka naturen i Marks kommun!
Dokument
Naturvårdsfonden (PDF) 10 kB
Marks natur (PDF) 624 kB
Guide till naturen i Mark (PDF) 3270 kB
Kontaktinform ation
Miljöenheten/Miljönämnden
0320 21 70 00
[email protected]
Skicka e-post
Relaterade länkar
Länsstyrelsen
Fridlysta arter
Gå till Länsstyrelsen:s webbplats
Publicerad av: Marks kommun