Till Avfall Sveriges kontaktpersoner
Informationskampanj Farligt avfall (FA)
Malmö 25 mars 2009
Avgifta soppåsen!
I förra e-brevet ställde vi frågan om namn på kampanjen. FA-kampanjen känns lite
trist …. Det segrande bidraget är Avgifta soppåsen. De flesta som hörde av sig tyckte
det var ett bra och beskrivande namn på vad kampanjen handlar om, nämligen att arbeta för att minska mängden farligt avfall i soppåsen.
Liten lägesrapport
Vi är i full gång med att producera kampanjmaterialet nu. Vi har presenterat skisserna
för både styrelse, utvecklingskommitté, styrgrupp och inom arbetsgrupp kommunikation och farligt avfall. Manéret i år påminner mycket om det förra året, Avfall blir
Energi, för att vi ska få en röd tråd genom olika år och en högre igenkänning.
Det material vi kommer att ta fram är ungefär detsamma som tidigare; annonser med
olika text och i olika format, en film på 20 sek och också en på 10 sek. Vi arbetar med
en kampanjsite, vars första sida kommer att bestå av en tävling. Vi tar fram broschyrtexter (trycker dock ej upp broschyrer) och annat informationsmaterial samt underlag
och stöd för mediekontakter (pressmeddelande etc). Påpekas bör att FA-filmerna från
2006, inte får användas längre, rättigheterna har gått ut.
Vi har förstått att några medlemmar vill köra kampanjen nu i vår, så vi hoppas kunna
börja lägga ut delar av materialet vid påsk. Det första vi lägger ut är en riskanalys, som
vi hoppas ska tjäna som stöd för er som får frågor från t ex media som kan vara lite besvärliga att svara på.
Den nationella satsningen planerar vi att köra i tre kampanjperioder; september (eloch traditionellt FA), vid jul-nyår (fokus el-avfall) och tidig vår 2010 (fokus traditionellt FA).
Vårt huvudmedia blir TV, främst TV4, sannolikt kompletterat med kanaler som riktar sig
tydligare mot en yngre målgrupp (satellitkanaler). Vi hoppas att det ska tjäna som ett
kraftfullt stöd till alla medlemmarnas i era satsningar mot hushållen. Vi arbetar med att
ta fram ett ramavtal med TV4, liknande de vi tagit fram 2007 och 2008.
För att nå målgruppen yngre, planerar vi att satsa vissa resurser på social media (Facebook, MSN, Google m fl). Vi kan både annonsera och arbeta med att synas genom
bloggar, bilda grupper på Facebook etc. Hur detta ska gå till rent praktiskt får vi nog
be att återkomma till …
Vi planerar också att annonsera i Dagens Samhälle, Riksdag & Departement o likn tidningar, för att nå Avfall Sveriges kanslis huvudmålgrupp, dvs samhällsintressenter.
Presentationer
Att visa upp vår kommunikation externt är väldigt viktigt, att på ett tidigt stadium visa
våra huvudintressenter vad vi planerar att kommunicera kring framöver. Inför varje
kampanj har vi besökt Miljödepartementet, Naturvårdsverket, El-Kretsen m fl, och det
ska vi göra även för denna kampanj.
Det är förstås ännu viktigare att vi sprider info om kampanjen internt, bland alla medlemmar. Vi kommer att ta fram ett presentationsunderlag som ni kan använda för att
presentera den i era respektive organisationer. Vi kommer också gärna ut till er och
presenterar kampanjen. Vi kanske inte kan komma till alla, men det finns många regionala nätverk som träffas med viss frekvens, dit kommer vi gärna!
Miljövänliga Dagen 25 april i samarbete med Naturskyddsföreningen,SNF.
Som vi tidigare meddelat, så har många kommuner anmält intresse för att samarbeta
med SNFs lokala kretsar kring Miljövänliga Dagen. Vi har dock svårt att få återkoppling från SNF på hur många av deras kretsar som är intresserade. Likaså går det lite
trögt med det marknadsmaterial som SNF ska ta fram och som vi faktagranskar. Vid
frågor så är det bäst att ni kontakter dem direkt, men självklart kan ni kontakta oss
också, så ska vi hjälpa till så gott vi kan.
Övrigt
Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten har ju slagit sina
påsar ihop inför Almedalen, under paraplyet Hållbara Städer. Vi ska ha ett gemensamt
seminarium den 29 juni. Är ni i Visby då, så är ni hjärtligt välkomna!
Under vårt EU-ordförandeskap är det ministermöte i Åre (juli). Vi planerar för att anordna ett frukostmöte kring avfallsfrågor då.
Vecka 26 går Tällberg Forum av stapeln, ett internationellt välrenommerat forum under en knapp veckas tid, med möten av olika slag kring aktuella och internationella
omvärldsfrågor. Vi hoppas få till en punkt kring avfallshantering där och då. Vi återkommer med info kring dessa tre aktiviteter.
Columbi Ägg
”Allt är inte vad det synes vara. Men för att se nyttan i det förkastade behövs påminnelser. Genom ett tydligt, kreativt och rent budskap kan beteenden ändras och mervärden skapas.” Så lyder juryns motivering reklamtävlingen Columbi Ägg som Avfall
Sverige vann första pris i, i förra veckan. Priset fick vi för kampanjen Avfall blir Energi.
Kombinationen av nationella och lokala insatser har varit en viktig faktor för att nå
framgång med kampanjen – men det vet ni ju redan! Läs gärna mer på vår hemsida.
Och – ni får så oerhört gärna höra av er till mig och berätta lite om era planer inför
årets kampanj Avgifta soppåsen. Planerar ni att delta? Vet ni något om i vilken omfattning och när? Maila eller ring.
Vi hörs!
/Anna-Carin
Anna-Carin Gripwall, Informationschef, Avfall Sverige
[email protected] tel: 040-35 66 08, 070-662 61 28
2