Mål för de äldre barnen

advertisement
Planerings schema för utomhuspedagogik
Matematik, natur och vetenskap ska genomsyra vår
utomhuspedagogik, samt att svenska språket ligger i fokus. Vi
ser också utomhuspedagogik som en tillgång att inhämta
kunskap genom lek och rörelse. Att vara ute är minst sagt bra
för hälsan och barnens välbefinnande.
V.39 MÅNDAG september
Aktivitet/lek
Längd med pinnar:
Barnen får i uppgift att hämta en varsin pinne. Som de sedan lägger på en
rad i mån om att barnen får se hur lång den raden med pinnar blir.
Andra leken kan vara långt och kort, med pinnar. Ställer dem på rad från
kort till långt.
Mål för de äldre barnen: Vad är det för naturmaterial, pinne?
Matematik, en uppfattning om vad längd är. Kort och långt. Räkna till sig
antal pinnar.
Vi vill också att barnen ska få en förståelse att matematiken finns
runtomkring oss. Samarbeta.
Mål för de yngre barnen: undersöka naturmaterialet pinne, hur den
luktar? Ser ut? Känns? osv. Samt att barnen får en uppfattning om kort
och långt. Samarbeta.
Dokumenteras på följande sätt: Under aktiviteten, kommunicera,
barnen ställer frågor. Anteckna. Ta bilder. Efter aktiviteten gå in, barnen
får rita det som har gjorts och vi skriver barnens utsagor på vad som har
hänt.
V.40 MÅNDAG september
Aktivitet/lek
Höstlöv:
Vi pratar med barnen om hösten och att trädens löv har olika färger. Samt
vilka löv vi ser, vad de olika löven heter.
Mål äldre: Barnen lär sig att vi har olika årstider. Namn på löven, nya
ord för visa och gamla för andra. De lär sig färger.
Mål yngre: Att barnen ska känna till ordet löv och vad det är.
Dokumenteras på följandevis: Under aktiviteten, diskutera och ta
bilder. Efter aktiviteten ta in löven måla ett träd på ett stort papper och
barnen får klistra in sina löv.
V.41 MÅNDAG oktober
Aktivitet/lek
Mattesaga (barnen bestämmer vad sagan ska handla om):
Vi börjar med en promenad. Ut i naturen i vårt samhälle, barnen ska få
möjlighet att bestämma sin lilla egna saga.
Dokumenteras på följande vis: Vi fotar, antecknar barnens utsagor. Gör
det till en film i powerpoint format. Visar det föräldrar och barn.
Mål äldre: De får en inflytande över sitt lärande genom att ta ansvar. De
får handskas med teknik, ta foto, powerpoint, spela in. Lära sig
geometriska uttryck och former. Samarbeta.
Mål yngre: Geometriska uttryck och former.
V. 42 MÅNDAG oktober
Aktivitet/lek
Undersöka småkryp och andra insekter:
Gå ut i naturen och se om vi hittar småkryp som vi tittar med
förstoringsglas.
Dokumenteras på följande sätt: Prata om krypen, ta bilder. Barnen får
rita bilder på krypen och skriva en kort text.
Mål äldre: Att känna till olika kryp och insekter.
Mål yngre: Att känna till olika kryp och insekter.
V. 43 MÅNDAG oktober
Aktivitet/lek
Utomhusgympa/mattegympa:
Barnen får uppleva utomhus gympa, träna på motorik och röra på sig i
den friska luften. Samt träna matematik. Exempelvis vi hoppar 10 gånger,
vi snurrar 3 gånger osv. Gäller både för de äldre och de yngre.
Dokumentation: Ta bilder och barnen får berätta om vad som händer på
bilderna. Fröken skriver.
V.44 MÅNDAG oktober
Aktivitet/lek
Allemansrätten:
Vi pratar kring allemansrätten
V.45 MÅNDAG november
Aktivitet/lek
Vattenlek, mängd vatten:
Vi tar ut en stor hink med vatten och några små tomma hinkar. Barnen får
fylla på med vatten från den stora hinken till den lilla för att se hur många
dl (1 mugg 2 dl) som rymmer i en hink. Ta några tomma mjölkpaket för
att se hur många dl som rymmer i ett mjölkpaket.
Dokumentation: Vi ställer en hypotes. Barnen får först gissa sig fram
hur många dl de tror en liten leksaks hink rymmer. Vi tar bilder och
barnen får sen rita sin hypotes.
Mål äldre: Lära sig begreppen dl och liter.
Mål yngre: Mer och mindre, tom och full.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards