Ta reda på-frågor ( **) Grekisk Mytologi (Svaren på

advertisement
Ta reda på-frågor ( **)
Grekisk Mytologi
(Svaren på frågorna kan du hitta på ämnet Grekisk mytologi (LättLäst) på
Unga Fakta. Läs det förkortade faktaämnet och försök sedan svara på
frågorna. Försök svara med hela meningar.)
1. Grekisk mytologi är en samling berättelser som var en del av vardagen i
Grekland under antiken. Under vilken tidsperiod sträcker sig antiken?
______________________________________________________
2. Gudarna i den Grekiska mytologin hade en härskare som bodde på berget
Olympen. Vad hette han?
____________________________________________________
3. Vad byggde grekerna för att hedra sina gudar?
____________________________________________________
4. Gudarna hade inte vanligt blod i sina ådror som vi människor har. Vad hade
de istället?
_____________________________________________________
www.ungafakta.se
5. Vad åt och drack gudarna för att hålla sig evigt unga?
______________________________________________________
6. Zeus är den högste guden i Grekisk mytologi. Han hade två bröder,
Poseidon och Hades. Vad var Poseidon härskare över?
_____________________________________________________
7. I den Grekiska mytologin skapades människorna för att gudarna behövde
undersåtar. Vem var det skapade de första människorna av lera?
_______________________________________________________
8. Varje stad i Grekland hade sin egen skyddsgud. I staden Aten dyrkade
man kunskapens gudinna. Vad hette hon?
________________________________________________________
9. I Grekisk mytologi är kentaurerna varelser som levde ute i naturen utan
magiska krafter. Vad kännetecknar en kentaur?
________________________________________________________
www.ungafakta.se
Download