Grekisk mytologi
Det Trojanska kriget
Filmens mål är att
- skildra det trojanska kriget, bl.a. vad som orsakade det och hur det
slutade
- berätta historien om Akilles
- berätta historien om den trojanska hästen
- presentera några övergripande fakta om det trojanska kriget och
grekisk mytologi
Illiaden - berättelsen om det 10-åriga trojanska kriget.
Berättelsen tillkom troligen på 700-talet f. Kr och består av ca 16
000 versrader, indelade i 24 sånger. En av historierna som skildrar
bakgrunden till kriget är ”Paris dom”, som börjar med en
skönhetstävling och slutar med enleveringen av den sköna Helena. I
Iliaden berättas det om 51 dagar av krigets tionde och sista år.
Hjälten Akilles har blivit berövad på sitt krigsbyte, flickan Briseis, av
överbefälhavaren Agamemnon och drar sig ur striden. Kriget börjar
då gå dåligt för grekerna som förlorat sin störste krigare. När det ser
riktigt illa ut ber Akilles vän Patroklos att få gå ut i striden med
Akilles rustning. Patroklos dödas av den trojanske prinsen Hektor,
som också tar rustningen som byte. Akilles drar då åter ut i strid,
iförd en ny rustning tillverkad av smidesguden Hefaistos, dödar
Hektor och släpar dennes kropp tre varv runt Troja. I nattens
mörker kommer kung Priamos och ber Akilles att lämna ut sonens
lik. Iliaden skildrar kriget mellan greker och trojaner utan att ta parti
för något folk. Här finns ett myller av krigare, men var och en får en
åskådlig beskrivning av sin personlighet. Gudarna ingriper då och då
för att hjälpa sina favoriter. Stridsscenerna är blodiga och realistiska
där vrede, skräck och sorg får intensiva uttryck.
Speltid: 21 min
Årk: 4-9,G
Ämne: Historia: Antiken
Orginaltitel:
The Trojan War
Produktion:
Top Dog Media, USA,
Svensk version:
Cinebox Media, 2004
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr:
1209
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – Grekisk mytologi - Det Trojanska kriget
STUDIEHANDLEDNING
Homeros
Homeros tros ha varit författaren till både Iliaden och Odysséen som skrevs någon gång efter 750 f. Kr.
Eftersom de båda berättelserna är skriven med jonisk dialekt så har man med hjälp av dagens teknik fastställt att
Homeros måste ha kommit från Jonien och Mindre Asien. Iliaden, som fått sitt namn av Trojas gamla namn
Ilion, är den första av de två böckerna och handlar om det 10-åriga trojanska kriget. Odysséen är den andra
boken som handlar om hjälten Odysseus hemfärd från Troja som även den tog tio år på grund av den mängd
äventyr som han utsattes för. Man är dock inte helt säker på att det verkligen var Homeros som skrev Iliaden
och Odyssén. Idag är den stora frågan om Homeros skrivit båda verken eller om han bara skrivit Iliaden. Den
möjligen något yngre Odysséen skulle då vara hans bearbetning och sammanställning av äldre dikter om grekiska
gudar och hjältar. Det mesta i de två berömda böckerna är självklart saga, men de innehåller även en del
historiska fakta om städer som har existerat och om dem som fortfarande gör det. Det kan t.ex. vara roligt att
känna till att Troja faktiskt upptäcktes av den tyska geologen Heinrich Schleimann på 1800-talet, sedan han
ordagrant följt Homeros beskrivning av platsen.
Diskussionsfrågor
1. Vem skrev berättelsen om kriget och vad kallades den?
2. Vilka gudinnor var det som grälade – och om vad?
3. Vem var hon som sades ha ”ett ansikte som sjösatte 1 000 skepp”?
4. Mellan vilka folk stod kriget?
5. Hur reagerade gudarna på kriget?
6. Vem var krigaren Akilles och vilken var hans roll i kriget?
7. Vad innebär det att ha ”en akilleshäl” – och varifrån kommer uttrycket?
8. Hur dog Akilles och vem dödade honom?
9. Hur intogs staden Troja till slut?
10. Vems krigslist var det som lurade trojanerna?
11. Kan du nämna åtminstone en gud eller gudinna som stod på grekernas sida?
12. Vad hände med den sköna Helena efter krigets slut?
Här kan du hämta mer information
http://hem.passagen.se/j_j_larsson/grekmyt/grekisk-mytologi-index.html - hemsida om grekisk mytologi
http://hem.passagen.se/pluver/grek.html - personindex inom grekisk mytologi
http://susning.nu/Grekisk_mytologi - om grekiska gudar och gudinnor i korthet…
http://www.abc.se/~m10354/txt/grekgudar.htm - och mer därtill…
http://paranormal.se/topic/grekisk_mytologi.html - ytterligare personindex
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfci/0432.html - det trojanska kriget enligt nordisk Familjebok 1919
http://susning.nu/Trojanska_kriget - kort om det trojanska kriget
http://www.moviezine.se/filmsidor/troy.shtml - om nya storfilmen ”Troja”
www.teol.lu.se/rit7/artiklar/johansson.pdf - kort om det trojanska kriget och Afrodite i pdf-format
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.svd.se - Svenska Dagbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet