Ta reda på-frågor (****)
(Svaren på frågorna kan du hitta på faktaämnet Grekisk mytologi Makterna på Unga Fakta.)
Grekisk Mytologi
Namn: ________________________________
1.
Välkommen till den grekiska mytologins värld. Här möter du gudar, hjältar,
monster, underverk och märkliga figurer i en äventyrlig blandning. Dessa
fantastiska berättelser var en del av vardagen kring Medelhavet under den
tidsperiod som kallas antiken. Under vilken tidsperiod sträcker sig antiken?
___________________________________________________
___________________________________________________
2a.
Betydelsen för ”Kaos” i grekisk mytologi är inte ”oordning”, som ordet
betyder idag. Vad betyder ordet ”Kaos” i den Grekiska mytologin?
___________________________________________________
___________________________________________________
www.ungafakta.se
1
2b.
Vad var det som föddes fram ur ”Kaos”?
___________________________________________________
___________________________________________________
3.
De grekiska gudarna var många till antalet och de flesta av dem var odödliga.
De hade inte mänskligt blod i sina ådror och åt inte vanlig mat. Vad hade de
istället för blod och vad åt de?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.
Välj ut tre gudar och berätta något specifikt om var och en.
• ______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
• ______________________________________________
www.ungafakta.se
2
__________________________________________________
__________________________________________________
• ______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
5a.
Varför skapade gudarna människorna enligt mytologin?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
5b.
Vem var det som skapade de första människorna i lera i grekisk mytologi och
vilken var den första kvinnan som skapades?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
www.ungafakta.se
3
6.
Den grekiska mytologin är full av vidunder som både gudar och människor
möter och kämpar mot. Utan monster att besegra inga hjältedåd.
Vad var Tyfon för slags varelse och vem kämpade mot honom?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
7.
Vem var Kerberos och vad vaktade han? Vilka hjältar lyckades besegra
honom?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
www.ungafakta.se
4
8.
Vilka är de två mest berömda litterära verken som skrivits ner med berättelser
från den Grekiska mytologin? Vem skrev ner dem och när?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
www.ungafakta.se
5