Muntlig framställning om grekiska gudar.

advertisement
Muntlig redovisning av grekiska gudar.
1. Presentera guden!
Berätta om varför du valde denna gud!
2. Kännetecken och symboler som är speciella för denna gud.
3. Redovisa denna gudens uppkomst!
4. Berätta om vilka uppgifter denna gud har!
5. Ta reda på vilken romersk gud som motsvarar din gud!
6. Försök att hitta en berättelse om denna gud, främst den grekiska, men
om detta inte finns, undersök då om det finns något om den romerska
motsvarigheten.
7. Redogör vad du själv tycker om denna gud. Finns det något liknande i vår
egen religion eller någon annan religion? Har vi andra ”gudar” i vårt
samhälle som påminner om denna gud?
Följande förmågor ska bedömas:
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika
tolkningar och bruk inom dessa genom att jämföra din gud med andra gudar
eller företeelser i vår nutid.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället genom att t e x förklara varför den guden är så viktig eller kanske inte
alls är intressant förr eller i vår egen tid.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identiteter genom att t e x
förklara varför du är intresserad av guden och hur den påverkar dig.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och utifrån etiska
begrepp och modeller genom att t e x diskutera om guden handlar rätt utifrån
vårt sätt att se och jämför med det grekiska samhället.
Download