Föreläsning nordisk mytologi folktro och folkmusik

advertisement
Föreläsning
i ämnet
Nordisk mytologi, folktro samt folkmusik
”I fri tolkning och fritt berättat ur hjärtat
på ett lättsamt och underhållande vis”
av
RONNIE HOLMBERG
Tid: ca. en timma
- Föreläsningen börjar med skapelseberättelsen, hur allt kom till enligt
Eddorna för att sedan övergå till de gudar, gudinnor och andra
mytologiska varelser om deras förehavanden och egenheter.
- Folktron har mycket gemensamt med mytologin och många olika
säregna småberättelser kommer fram i denna del.
- För att krydda till det hela inflikar jag då och då med lite av mitt måleri
i ämnet
- Det hela avslutas med några av våra folkvisor med tillhörande historia.
Pris 1900:- plus kör ersättning 20:-/mil (inga fler kostnader tillkommer)
(Rekommendationer finns och F-skatt innehas)
Hemsida www.ronnbergs-art.com e-mail [email protected]
mobil 070-6408592
Download