Skapelseberättelsen

advertisement
Skapelseberättelsen
Enligt skapelseberättelsen tog det sju
dagar för Gud att skapa liv på jorden
Dag 1
Gud valde att först skilja ljus från mörkret så han
skapade dag och natt.
Dag 2
På andra dagen skapade Gud himlen.
Dag 3
På tredje dagen skapade Gud land och hav.
Dag 4
På fjärde dagen skapade Gud solen, månen och
stjärnorna.
Dag 5
Den femte dagen skapade Gud fiskar i havet och
fåglar på land.
Dag 6
Sista dagen skapade Gud alla levande djur och
även den första människan.
Dag 7
Gud välsignade den sjunde dagen och den
dagen vilade han.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards