Kursinnehåll NO och SO år 1 – 3

advertisement
Augusti 2006
Kursinnehåll NO och SO år 1 – 3
År 1





Bär och frukt
Artkännedom om djur, blommor, träd, svampar, fåglar och fiskar
Lantgårdens djur
Årstider och dess kännetecken
Månader
År 2








Grönsaker och potatis
Sädesslag
Artkännedom om djur, blommor, träd, svampar, fåglar och fiskar
Djuren inför vintern
Väder och termometern
Året, almanackan
Rymden
Dinosaurier
År 3









Artkännedom om djur, blommor, träd, svampar, fåglar och fiskar
Vattnets kretslopp
Istiden
Stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
Norden: land och huvudstad
Östergötland
Linköping, minnesmärken och viktiga byggnader
Innehåll under alla år





FN
Miljöfrågor
Sexualkunskap
De stora helgerna
Allemansrätten
Download