Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm
08 - 790 8329
Protokoll för Styrelsemöte den 2 Maj 2012
Närvarande:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
PAS
SNO
Ettans post
Femten
Linn Efsing
Andreas Malmberg
Fredrik Vidlund
Tanja Halsteen
Carl-Magnus Arvhult
Joakim Larsen
Sara Olsson
Frånvarande:
Klubbmästare
Niklas Svenningsson
§1 Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet.
§2 Styrelsens fest
Styrelsen har gjort en fest grupp på facebook samt satt upp en anmälningslista. Tema till
festen behöver bestämmas.
§3 Tanjas punkt
Tanja fråga lite saker om resan till Kiruna.
§4 Carls punkt
Carl har funderat på ersättning till studienämnden för deras arbete. 500 kr i presentkort till
klassrepresentanter. Lunch för max 200 kr/pers för hela studienämnden.
§5 Övrigt
5.1 Pengar till attributören: Vill ha 7000 kr för inköp av manschettknappar. Skall prata med
attributören om utgifter och inkomsterna.
5.2 Köket: Ett förslag har kommit in, kaffeautomat.
5.3 Kiruna: Kirunaresan disskuteras. De resande får 100 kr/pers torsdag och fredag till mat.
Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm
08 - 790 8329
§6 Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.
___________________________________________
Ordförande Linn Efsing
___________________________________________
Sekreterare Fredrik Vidlund