PM för Alkohol
THS har en alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige och gäller
inom hela THS organisation, W-sektionen inkluderad. Detta dokument ska ses
som ett tillägg till THS alkohol- och drogpolicy och är understående Sveriges
rikes lag och andra regler om alkohol uppsatta av KTH och THS.
Alkohol som bekostas av sektionen
Inga av sektionens pengar, varken för enskilda tillfällen eller i sin helhet, skall
läggas på att subventionera alkoholhaltig dryck. Vid olika evenemang ska det
därför bara vara möjligt att bjuda på en alkoholfri biljett.
Vid samarbete med externa parter
När sektionen anordnar event med externa parter, och sektionen därför inte kan
sätta egna priser, ska det ses till så att det alkoholfria alternativet alltid är
billigare än alternativet med alkohol.