JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL

advertisement
JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING
AV LÄKEMEDEL
Grundkurs om apoteksmarknaden
Elisabeth Eklund / Senior associate / Advokat
7 december 2011
2
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Agenda
•
•
•
•
•
Allmänt om marknadsrätt – övervakning, sanktioner
Viktiga grundläggande principer vid marknadsföring enligt
marknadsföringslagen
Läkemedelslagens regler
Exempel ur praxis
Åtgärder mot konkurrenter
3
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
1. Allmänt om marknadsrätt
4
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Marknadsföring – vad är marknadsrätt?
En skyddslagstiftning för såväl konsumenter som
näringsidkare.
•
•
•
•
•
Regelverk
Marknadsföringslagen
Läkemedelslagen
Lag om handel med läkemedel
Läkemedelsverkets föreskrifter
Branschspecifika överenskommelser:
Läkemedelsbranschens etiska regelverk
5
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Vad är marknadsföring?
•
•
•
6
Reklam, t.ex. annonser i tidningar, TV, radio,
utomhusreklam, presentation av läkemedel i butik etc.
Andra försäljningsfrämjande åtgärder: anbud, brev till
konkurrenters leverantörer etc.
Ej inlagor till domstol
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Krav enligt marknadsföringslagen
•
•
•
•
Förbud mot
Renommésnyltning
Misskrediterande reklam
Jämförande reklam (om ej vederhäftigt)
Vilseledande
Särskilda vederhäftighetskrav ställs vid
marknadsföring av läkemedel
7
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Vem övervakar marknadsföringen?
•
•
•
•
•
•
8
Läkemedelsverket
(förbud, vid vite)
Läkemedelsindustriföreningen:
Informationsgranskningsmannen
(IGM)/ NBL (förbud, avgift)
Kommunernas miljöförvaltningar
Konkurrenter
Läkare och apotekare
Allmänheten
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Varför är marknadsrätt viktigt?
•
•
•
•
.
Företaget riskerar avgift till IGM resp. NBL
(max 500 000 SEK)
Företaget riskerar viten
Företaget riskerar marknadsstörningsavgift
Goodwill-skada
9
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
2. Viktiga grundläggande principer vid
marknadsföring enligt marknadsföringslagen
10
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2006:27, renommésnyltning
11
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2005:24, misskrediterande reklam
12
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2006:33, jämförande reklam med icke vederhäftiga påståenden
13
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2007:10, vilseledande - obestyrkta och otillbörliga påståenden
Zon är den överlägset
mest populära
värkgelen, ja faktiskt
större än alla andra
geler tillsammans.
14
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2008:4, marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter –
vilseledande - sken av läkemedel
15
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
3. Läkemedelslagens regler
16
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Marknadsföring av läkemedel, läkemedelslagen
•
•
•
•
Det är bl.a. förbjudet att:
Marknadsföra läkemedel som ej godkänts
Marknadsföra receptbelagda läkemedel till
allmänheten
Rikta marknadsföring till barn
Utforma innehållet så att det kan leda till
användning som medför skada eller att
människor inte söker relevant vård
17
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Marknadsföring av läkemedel, läkemedelslagen
•
•
•
•
•
18
Vid marknadsföring av läkemedel skall:
Främja ändamålsenlig användning
Aktuell, saklig och balanserad information
I överensstämmelse med god sed och får
inte vara vilseledande
Klart framgå att meddelandet är en annons
och att produkten är ett läkemedel
Information som är av särskild betydelse för
allmänheten skall lämnas
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
MD 2006:27, brott mot läkemedelslagens bestämmelser om
läkemedelsinformation – otillbörlig
19
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
4. Särskilt om receptfria läkemedel
20
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Checklista – receptfria läkemedel - marknadsföring i
annonser, produktblad och dyl. (LVFS 2009:6)
•
•
•
•
Följande information ska alltid lämnas:
Namn
Generisk benämning (om endast en aktiv
beståndsdel)
Nödvändiga upplysningar för korrekt
användning
En tydlig, uttrycklig och läsbar uppmaning
att noga ta del av informationen på
bipacksedeln, eller i tillämpliga fall på
ytterförpackningen.
21
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Reklam från dagligvaruhandeln som fällts
Reklamblad, dnr 25:2010/501006
•
•
22
Vitesföreläggande:
infoga uppmaning att ta del av information
klart framgå att produkten är ett läkemedel
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
LV 25:2010/527207 Felaktig annonsering av
dagen efter-pillret Norlevo
•
Väsentlig information saknades avseende:
läkemedel, generisk beteckning, ta del av
bipacksedel och indikation i enlighet med SPC
Ärendet avskrevs efter rättelse
23
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
LV 25:2010/524047 – utebliven och felaktig
information vid marknadsförings av läkemedel
• Otrivin Comp – ej överskrida sju dagar
• Voltaren – ej förstahandsval för förkylning
• Ärendet avskrevs efter rättelse och översyn av företagets rutiner
24
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
LV 25:2011/516868 – erbjudande om DVD-film på köpet
• Otillbörlig användning när ”DVD på köpet”
• Ärendet avskrevs då marknadsföringen upphört
25
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Checklista – Exponering av läkemedel i butik
Läkemedel måste förvaras inlåst eller under
direkt uppsikt av personal.
26
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Checklista – Exponering av läkemedel i butik, forts.
Läkemedel måste exponeras och förvaras på ett sätt av
vilket det tydligt framgår att produkterna är läkemedel.
Läkemedel ska förvars åtskilda från andra produkter än
läkemedel.
27
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Exponering av läkemedel i butik, forts.
Dnr 24/2010/509575
•
•
•
•
28
Vitesföreläggande:
Exponera och förvara så det tydligt framgår att det är läkemedel
Förvara läkemedlen på lämplig plats
Förvara läkemedlen åtskilt från andra produkter
Överklagat beslut. Förvaltningsrätten: inhibition av ”Lämplig”
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Radioreklam
Dnr: 25:2010/502797
I reklaminslaget diskuterar två flickor, som av
samtalets karaktär och innehåll ger intryck av
att vara tonåringar, hur man blir av med
munsår inför kvällens fest.
”Lösningen finns på bensinmacken.”
29
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Radioreklam, forts.
•
•
•
•
30
Vitesföreläggande
Läkemedelsreklam får inte riktas till barn
Barn får inte köpa OTC-läkemedel på bensinmacken
Stöd för läkemedlets egenskaper saknas i SPC
Reklaminslaget saknar även informationsuppgifter
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
5. Åtgärder mot konkurrenter
31
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Vad gör företaget om det vill komma tillrätta med konkurrents
otillbörliga reklam
•
•
•
32
Klagomål till Informationsgranskningsmannen gäller läkemedelsbolag - (straffavgift om klagomålet
ogrundat)
Klagomål till Läkemedelsverket
Stämning i Marknadsdomstolen – yrkande om
förbud (vid vite)
7 dec 2011
MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL
Elisabeth Eklund / Advokat
Phone +46 8 677 54 82
Mobile +46 709 25 26 08
[email protected]
Advokatfirman Delphi
Regeringsgatan 30–32 / P.O. Box 1432 / SE-111 84 Stockholm / Sweden
Phone + 46 8 677 54 00 / Fax +46 8 20 18 84 / www.delphi.se
Download