Företagsekonomi 2 Joakim Rask Marknadsrätt Centralt innehåll

advertisement
Företagsekonomi 2
Joakim Rask
Marknadsrätt
Centralt innehåll

Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom
olika områden.
Kunskapskrav
A
Med hjälp av några exempel
beskriver eleven utförligt
och nyanserat företagens
villkor med utgångspunkt i
grundläggande lagar och
andra bestämmelser samt
utifrån politiska och
samhällsekonomiska
förutsättningar.
Eleven redogör utförligt
och nyanserat för
innebörden av
företagsekonomiska
begrepp.
C
Med hjälp av några exempel
beskriver eleven utförligt
företagens villkor med
utgångspunkt i
grundläggande lagar och
andra bestämmelser.
E
Med hjälp av några exempel
beskriver eleven översiktligt
företagens villkor med
utgångspunkt i
grundläggande lagar och
andra bestämmelser.
Eleven redogör utförligt för
innebörden av
företagsekonomiska
begrepp.
Eleven redogör översiktligt
för innebörden av
företagsekonomiska
begrepp.
1. Konkurrens på lika villkor
Tina har börjat arbeta i en större klädbutik. Hon har reagerat över hur vissa företag fungerar
på marknaden. Tillåter konkurrenslagen att företag gör som i beskrivningarna A-c nedan?
(Googla konkurrenslagen och kolla)Motivera ditt svar.
A. När klädbutiken beställer vårjackor från en leverantör fick de besked att leverans till
nya kunder kommer att ske när de ”gamla” kunderna fått sina leveranser. Tina tycker
att det försämrar butikens konkurrensläge om de kommer ut med jackorna senare än
konkurrentbutikerna. Leverantören hävdar att man måste måna om de trogna
kunderna i först hand.
B. Tinas chef berättar i förtroende att en leverantör av byxor har lyckats komma
överrens med samtliga butiker att hålla samma pris. Den butik som bryter detta avtal
kommer inte att få någon ytterligare leverans av byxor. Leverantören menar att han
kan hålla god kvalitet på byxorna om han vet hur mycket pengar han har att röra sig
Företagsekonomi 2
Joakim Rask
Marknadsrätt
med. Dessutom vet också butikerna förtjänsten på byxorna och kan bättre planera
sin ekonomi.
C. Tina har reagerat över att det alltid är Strömgrens transportföretag som levererar
kläder till butiken. Enligt Tinas chef är det leverantören som betalar och beställer
transportör. Transportföretaget har tydligen delat upp marknaden och Strömgren har
specialiserat sig på klädtransporter inom detta geografiska område. De påstår att det
blir lägre kostnader med denna uppdelning och detta kommer kunden till godo
genom lägre pris. Tina har en känsla av att konkurrensen har satts ur spel och att
detta inte är bra.
2. Tillåten marknadsföring
Gör en bedömning av nedanstående marknadsföringsåtgärder och avgör vilka som är tillåtna
respektive förbjudna enligt marknadsföringslagen. (Googla marknadsföringslagen och kolla)
Motivera ditt svar.
A. En producent har en förpackning med vällingpulver som enbart fyller ut halva
packetet, men där rätt vikt står tydligt på packetet.
B. En bilhandlare jämför sina priser på nya Volvo- och BMW bilar med en konkurrerande
handlare.
C. En sportbutik har köp in ett parti med konkursvaror från en konkursförvaltare. Dessa
varor säljer butiken och annonserar ut dem under rubriken ”konkursutförsäljning”.
D. En klädbutik säljer ut sommarens plagg med annonsen ”Rea under torsdag och
fredag med 30 % på sommarens kläder”.
E. En blomsterbutik hade reklamtexten: ”köp två rosor och du får den tredje gratis”.
F. En mattbutik använder följande text i sin annons: ”Urförsäljning av delar av vårt
sortiment under hösten”.
G. En sängbutik använder följande reklamtext: ”Passa på att köpa sängarnas Ferrari till
nedsatt pris under helgen”.
3. Rättigheter och skyldigheter för konsumenten
Du ska med hjälp av de lagar och regler som finns inom konsumenträtten ta ställning till
nedanstående situationer. Motivera ditt svar.
A. Ella har köpt ett par skor i en skobutik. Redan samma kväll ångrar hon köpet. Hon går
tillbaka till butiken dagen efter och vill lämna tillbaka skorna och få sina pengar
tillbaka. ”Tyvärr tillämpar vi varken öppet köp eller bytesrätt”, svara butikschefen.
Har Ella rätt att få tillbaka pengarna eller få ett tillgodakvitto?
Företagsekonomi 2
Joakim Rask
Marknadsrätt
B. Hugo har köpt en mobiltelefon. När han laddar batteriet till telefonen så fungerar
detta inte alltid. Det är nämligen ett glapp i anslutningen. Huga har haft det så i över
ett halvt år och har nu vänt sig till butiken för att få felet avhjälpt. ”du kommer för
sent”, får han som besked. ”Men jag har rätt att reklamera upp till tre år”, svarar
Hugo.
Har Hugo rätt att få felet avhjälpt?
C. När Willy lämnar in en cykel för reparation fick han besked att det skulle kosta 400 kr.
när han hämtar sin cykel vill reparatören ha 600 kr. ”Aldrig i livet”, säger Willy. ”Du
får de 400 kr som vi har kommit överrens om.”
Har Willy rätt att endast betala 400 kr?
D. Elin har köpt en väska för 550 kr i en nätbutik. När hon packar upp den blir hon
missnöjd och vill skicka den tillbaka. Hennes kamrat är dock inte säker på att Elin har
rätt att få tillbaka pengarna.
Har Elin rätt att få tillbaka sina pengar om hon skickar tillbaka väskan?
E. Viola har lämnat in sin skrivare på reparation. Det är ett mekaniskt hjul som skall
bytas ut. När hon hämtar skrivaren berättar reparatören att man också har bytt elsladden eftersom den var söndergnagd och därmed livsfarlig. ”Det är nog hunden
som satt tänderna i den”, säger Viola. ”Men jag har inte bett er byta den, så den
kostnaden vill jag inte stå för”, svarar hon.
År Viola tvungen att betala för tilläggsarbetet med el-sladden?
4. Bedöm ett fall om brott mot marknadsföringslagen
Du ska nu gå på djupet och se hur Marknadsdomstolen bedömer ett fall. Gå in på
Marknadsdomstolens hemsida och välj två fall, ett som fällts och ett som friats. Studera
fallen närmare.
A. Beskriv fallen kortfattat.
B. Tycker du att Marknadsdomstolen har resonerat rätt? Hur skulle du döma?
C. Varför gör företag marknadsföringsåtgärder som riskerar att bli anmälda?
Download