Samhälle inriktning Beteendevetenskap

advertisement
POÄNGPLAN
LÄSÅR 17/18
Inriktning: Beteendevetenskap
GYMNASIEGEMENSAMT
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
TOT
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
1150
TOT
50
200
50
3 00
TOT
100
100
50
100
100
4 50
TOT
1 00
P R OGRAMGEMENSAMT
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
I NRIKTNING
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
GYMNASIEARBETE
Gymnasiearbete
NIU
Globalt ledarskap
P R OGRAMFÖRDJUPNING
Geografi 1
Psykologi 2b
Filosofi 2
Naturkunskap 2
TOT
100
50
50
100
300
Maxa
P R OGRAMFÖRDJUPNING
Tränings- och tävlingslära 1
Tränings- och tävlingslära 2
Naturkunskap 2
Entreprenörskap
I NDIVIDUELLA VAL
Engelska 7
Matematik 3
TOT
100
100
200
I NDIVIDUELLA VAL
Marknadsföring
Entreprenörskap
Idrott
I NDIVIDUELLA VAL
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
(Med res ervation för ä ndringar)
TOT
100
100
100
300
Media
TOT
100
100
2 00
I NDIVIDUELLA VAL
Fotografisk bild 1
Grafisk illustration
TOT
100
100
2 00
Teknik/IT – Programmering
TOT
100
100
2 00
I NDIVIDUELLA VAL
Programmering 1
Programmering 2
TOT
100
100
2 00
POÄNGPLAN
LÄSÅR 17/18
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap passar dig som är intresserad av
samhällsfrågor och vill veta om varför vi beter oss, agerar och reagerar som vi gör. Du kommer att
lära dig psykologiska och filosofiska teorier om mänskligt beteende där även hälsa och ledarskap står
på schemat. På Fria Läroverken kommer du även att ha framtidsveckor där vi byter skolan mot en
arbetsplats som du själv skulle vilja jobba på i framtiden. Under tre år på Fria Läroverken kommer du
att skaffa dig förutsättningarna för att bli bland annat lärare, socionom, psykolog, polis,
arbetsterapeut, läkare eller sjuksköterska.
På Fria Läroverken Kalmar ges alla elever möjligheten att få ägna sig åt Kampsport eller Fys & Hälsa
från årskurs ett. Oavsett om du är nybörjare eller van utövare av en idrott kommer du få
grundläggande kunskaper om hur du kan utveckla, bredda och öka din förståelse kring allt från
träning och tävling till återhämtning och kost. Det individuella valet Idrott och hälsa - specialisering 1
och 2 ger dig möjlighet att träna på skoltid redan från första skoldagen.
Fokus ligger på samhällets uppbyggnad, språk och grundläggande kunskaper i matematik, idrott och
hälsa samt historia. Du får även ta del av olika studietekniker som kommer förbereda dig inför
arbetet i årskurs två och tre samt framtida högskolestudier. Under våren genomför du en vandring
som tar upp diskussion kring grupprocesser och egenansvar. Du har från första skoldagen möjlighet
att läsa individuella valet Idrott och hälsa 1 - specialisering, inriktning Kampsport eller Fys & Hälsa.
Du fördjupar dina samhällskunskaper med kursen Samhällskunskap 2. Du introduceras i
inriktningskursen psykologi samt ledarskap och organisation där du får lära dig att förklara mänskligt
beteende och olika ledarskapsteorier. I årskurs två kan du välja individuella kurser som bland annat
kan vara inom idrott, entreprenörskap, matematik och språk. I årskurs två har du även möjlighet att
läsa individuella valet Idrott och hälsa 2 - specialisering, inriktning Kampsport eller Fys & Hälsa.
Du fortsätter att fokusera dig på den beteendevetenskapliga delen då du läser fördjupningskurser i
psykologi samt introduceras i sociologi, filosofi och kommunikation. Du kommer att utveckla din
självständighet då du skall genomföra ett gymnasiearbete som till stor del liknar en uppsats på
högskolan. För att du skall förstå helheten kring människan, natur och kultur kommer du att läsa
ämnena naturkunskap, geografi och religion. Under ditt sista år knyter vi ihop säcken där målet är att
du har fått den kunskap och de verktyg du behöver för att ta nästa steg i dina studier.
(Med res ervation för ä ndringar)
Download