YTRENGÖRING
KIILTO AMISEPT
DESINFICERANDE RENGÖRING AV YTOR
Användningsområde
Desinficering av tvättade ytor, arbetsredskap och utrustning. Även för ytor av plast.
Egenskaper
Klar, oparfymerad vätska. Dödar organismer och förhindrar deras tillväxt. Dämpar statisk
elektricitet på ytan. Tar bort lukter.
Mikrobiologisk effekt
Amisept 80 förstör nedanstående bakterier på rena ytor på 10 minuter
med följande utspädning:
Stålyta
Grampositiva bakterier:
Staphylococcus aureus 12715
Staphylococcus aureus 6538 P
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes 8184
Streptococcus faecalis
Bacillus cereus
Gummiyta
1:2000
1:4000
1:8000
1:2000
1:1000
1:500
1:200
1:200
1:1000
1:500
1:10000
Gramnegativa bakterier:
Escherchia coli
Salmonella infantis
Salmonella typhi murium
Salmonella para typhi
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Proteus vulgaris
1:8000
1:500
1:1000
1:2000
1:2000
1:8000
1:2000
1:1000
1:100
1:100
1:1000
1:1000
1:50
1:1000
Bruksanvisning
Desinficera tvättade och sköljda ytor genom att t.ex. torka med en städduk eller spraya
desinfektionslösning på ytan. Låt desinfektionslösning ligga kvar på ytan. Ytor som kommer i
kontakt med livsmedel och foder måste sköljas av. Använd skyddshandskar.
Dosering
- Vid ytdesinficering
- I livsmedelsindustrin
- Vid desinficering av boskapsstallar
- Vid rengöring av plastkärl
25–50 ml/5 l vatten
50 ml/5 l vatten
100 ml/5 l vatten
150–400 ml/5 l vatten
Formula
Aktivt ämne
Alkyldimetylbenzylammoniumklorid
Alkyldimetyletylbenzylammoniumklorid
Effekt
Desinficerar och rengör
<5%
<5%
Desinficerar och rengör
Utseende och doft
pH
Förvaring
Tillverkningsland
Klar, färglös och oparfymerad vätska
Produktens pH ca 7,5 (neutral) Brukslösningens pH ca 7,0 (neutral)
Förvaras i temperaturer på över +5o C. Håller i 5 år från tillverkningsdatum.
Finland
Miljöpåverkan
De aktiva ämnena är biologiskt nedbrytbara i avloppsreningsverk. Tomma, ursköljda kärl kan
användas som material eller energi. Transportförpackningarna består av återvinningsbar,
brun wellpapp.
10 l kärl
80645
EAN 641260 080645 8
1000 l container
80646
EAN 641260 080646 5
Förpackning / kod
8/11
PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi