Fall 3 - Staphylococcus aureus och MRSA

I n s t i t u t i o n e n f ö r h ä l s o ve t e n s k a p e r
Sjuksköterskeprogrammet
Fall 3 – Staphylococcus aureus och MRSA
Ulla är på semester i Thailand. Hon hyr en moped för att ta sig till en avlägsen
badvik. På vägen dit får Ulla sladd på mopeden och voltar. Hon ådrar sig ett
komplicerat benbrott och får skrubbsår över hela kroppen. Operation och gipsning
av benbrottet utförs på ett sjukhus i Patong.
I Sverige söker Ulla till hemortslasarettets ortopedmottagning, där det bedöms att
hon måste läggas in. Hon flyttas till ortopedavdelning där hon placeras på en 4-sal.
Efter några dagar klagar Ulla över svåra smärtor i benet. Man röntgar och finner
en felställning, varför Ulla opereras om. På operationen tar man bort gipset och
finner då ett infekterat, varigt sår. Sårodling tas och antibiotikabehandling sätts in.
Några dagar efter operationen erhålls odlingssvar som visar riklig växt av MRSA
(meticillinresistenta Staphylococcus aureus).
1. Beskriv grundligt smittämnet Staphylococcus aureus samt MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus).
2. Beskriv hur bakterien smittar och det sjukdomsförlopp som en infektion med
Staphylococcus aureus/MRSA har. Hur kan Ulla ha blivit smittad? Hur smittsam
kan Ulla ha varit under vistelsen på olika kliniker?
3. Kan man behandla en infektion med MRSA? I så fall; hur?
4. Hur skulle man tagit hand om Ulla på hemortslasarettet?
5. Vilka åtgärder föreslår ni att man vidtar avseende placering på vårdavdelning,
vårdrutiner och desinfektionsbehov?
6. Hur skiljer sig synen på en MRSA-patient jämfört med en patient med ”vanlig”
Staph. aureus-infektion?