Gotlands träffpunkter arbetar med traditionella planeringsdagar för

advertisement
Bidrag 19 – Enheten för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, socialförvaltningen
Brukarmedverkan
på träffpunkterna
Gotlands träffpunkter arbetar med traditionella planeringsdagar
för att skapa ny delaktighet i verksamhetens utformning.
Vad var problemet?
Vad blev resultatet?
Vi har tre träffpunkter för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Nu ville vi erbjuda en verksamhet med aktiviteter som bygger på vad besökarna/brukarna vill ha och inte en verksamhet som
personalen tror att besökarna vill ha. Vi ville skapa
större delaktighet.
Resultatet blev ett verksamhetsinnehåll på träffpunkterna som i högre grad än tidigare utarbetats av besökare såväl som av personal. När man börjar arbeta
med delaktighet på det här sättet uppstår positiva följdeffekter som att man börjar diskutera värdegrund,
om hur man tar emot nya människor. Man skapar en
känsla av att man gör någonting tillsammans snarare
än att man följer ett färdigt program. Resultatet, aktiviteterna, är inte det viktiga utan snarare hur man gemensamt arbetat.
Vad gjorde vi åt det?
Vi bortsåg från skillnaden mellan besökare och personal och genomförde gemensamma planeringsdagar.
Vi ville att det här skulle vara som på vilken arbetsplats som helst utifrån tanken att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det är så vi skapar en trevlig och
välfungerande möteplats.
insidan.gotland.se/fornyelsepriset
För mer information kontakta
Henrik Söderdahl, [email protected]
Download