Punkter du kan fundera på när du tittar på bilderna om komposition

advertisement
Punkter du kan fundera på när du tittar på bilderna om komposition:













Förstärker kompositionen bilden? Dvs gör kompositionen bilden ex mer
harmonisk/disharmonisk, skapar den djup, fartkänsla etc?
Har man använt sig av linjer, ytor, färger, gråskala, strukturer, kontraster för att
bygga upp kompositionen?
Vilket format har kompositionen (rektangel, kvadrat etc). påverkar det bilden
negativt/positivt?
Ligger horisonten högt/lågt? Påverkar detta intrycket?
Används vertikaler som skapar en rörelse uppåt/nedåt i bilden?
Används korskomposition?
Var i bilden fastnar din blick? Varför fastnar din blick just där? Har fotografen
lyckats med att fånga din blick där fotografen vill ha fokus?
Hur skapas djup i bilden? (ex. centralperspektivet)
Finns tillräckligt med rörelseutrymme framför motivet (om detta befinner sig i
rörelse)?
Har fotografen tänkt på det som finns runtom motivet. Finns tillräckligt med luft
runt om?
Har fotografen använt sig av någon annorlunda eller intressant vinkel?
Har fotografen använt sig av spännande kontraster i sin komposition?
Var har fotografen placerat huvudmotiven? Har fotografen tänkt på
tredjedelsregeln?
Se exempel på bildkritik på nästa sida:
Exempel på bildkritik:
Farlig is:
+ Vilket perspektiv! Vilken
annan vinkel som helst hade
varit tråkig i jämförelse med
detta. Jättebra! Fin känsla av
storhet och rymd och fin
dynamik med människorna i
en båge. En riktigt bra och
spännande bild.
- Den är lite tight i högra
hörnet. Jag hade gärna velat
se hur hela människorna
speglades mer i isen samt
lite mer rymd till höger för
balansens skull.
Soluppgång på hösten:
+ Jag gillar svärtan och den
enkla färgskalan. Det skapar
fina kontraster i bilden.
Horisontalerna (som inte är
så uppenbara) gör att ögat
letar sig in i bilden. Det
skapar ett fint djup i bilden.
- Jag saknar ”pricken över i” –
hade till exempel en fågel
varit på väg över himlen så
hade det här varit en riktig
”vinnarbild”. Det gäller att
vänta ut ett sådant tillfälle,
även om det kan ta timmar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards