Tips och råd för personal kring barn/elever med

advertisement
Tips och råd för personal kring barn/elever med
synnedsättning i förskola/skola.
Du bör tänka på:
 att försöka komma underfund med vad barnet ser och
vad det missar
 att när du ställer frågan - Ser du? svarar barnet ofta - Ja
(för det gör det ju på sitt sätt) - fast det inte ser så som
du ser, erfarenheterna är olika
 att barnet ser olika bra vid olika tillfällen beroende på
ljusförhållanden, kontrast, synerfarenhet, trötthet o.s.v.
 att barnet har svårt att uppfatta mimik och gester och att
det därför är viktigt att via tal vara tydlig med vad du
tycker
 att barnet får anstränga sig mer för att inhämta information och
därmed blir fortare trött. Schemalägg vila eller en vilsam aktivitet
 att barnet behöver vara mycket nära för att kunna härma
- uppfatta hur en rörelse skall göras - som t ex sånglek,
rörelselek, gester
 att barnet behöver få undersöka omgivningen med alla
sina sinnen och att använda synen utifrån sina
förutsättningar som att ”titta nära”
 att se till att ”rätt belysning” är tänd där barnet vistas
 att inte låta barnet sitta vänd mot ett fönster eftersom det lätt blir
bländat av ljuset utifrån (motljus). Undvik också bländande
belysning
 att underlätta med kontraster vid olika närarbeten som
t ex i matsituationen, klippa och klistra
 att förtydliga med kontraster på skolgården vad gäller
nivåskillnader och orienteringspunkter
 att det underlättar för barnet att var sak har sin plats
 att färgkodning av material och förvaring underlättar
2011-01
 att barnet kan känna sig osäker i nya miljöer, eftersom
de inte kan överblicka platsen - hjälp barnet fånga
intryck med alla sinnen
 att syntolka i alla situationer - berätta det väsentliga du
ser och förklara vad som hörs
 att det ibland är svårt att tyda fotografier och bilder. Det
kan hjälpa bildförståelsen om barnet får bilden berättad
och förklarad
 att låta barnet ha sin plats för kläder och handduk längst
ut i en rad och märk upp det bra med tydliga kontraster
 att vissa material behöver förstoras
 att böcker bör ha tydligt tryck
 att pappret inte bör vara blankt eftersom blänket då kan
försvåra läsbarheten
 att undvika plastfickor och inplastade bilder som blänker,
matt plast finns
 att det blir tydlig skrift med en mjuk blyertspenna,
kulspetspenna eller lämplig tuschpenna.
 att det kan vara svårt att vid bollekar följa bollen
 att barnet kan ha svårigheter att upptäcka hinder i ojämn
terräng
 att barnet får möjlighet att se en videofilm innan den
visas i gruppen, antingen hemma eller i förskolan
 att barnet behöver hjälp med att sätta på sig sina glasögon och
behöver uppmuntran till att använda dem (Tänk på att hjälpa till
att hålla dem rena)
 att ett barn med synnedsättning har rätt till lämpligt
avpassad hjälp. För mycket hjälp kan hindra barnet att
utvecklas till en självständig individ
Titta gärna i ”Synguiden förskola” och ”Synguiden skola”
www.spsm.se där du kan få fler tankar och tips
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards