Vårdnivå ögon akutpat. 1

advertisement
2009-09-22
Vårdnivå akutpatient Ögon
VÅRDCENTRALSFALL
Indelning akuta/subakuta patienter
AKUT
Tillstånd
Slag mot ögat utan synnedsättning
Kraftigt slag mot ögat med synpåverkan
Svår ögonvärk med synnedsättning
B
E
Anamnes
Olyckshändelse medförande synnedsättning
Synpåverkan samt svårt fungera/sova pga smärta
SUBAKUT
Tillstånd
Tydliga rörliga prickar i synfältet (1-3 dgr)
Främmande kropp mot ögat (1 dag)
Rodnad i ögat samt måttlig smärta (1 dag)
Blåsor på ögonlock som vid herpes eller erysipelas (1 dag)
Plötsligt dubbelseende 1-3 dag
Ensidigt rött öga 1-3 dag
Ögonmigrän 1-3 dag
Variga ögon spädbarn /kontaktlinsbärare (1 dag)
Mjukdelsinflammation
Ögonvärk men helt bleka ögon
Anamnes
Funnits < 2 veckor
Pupillpåverkan samt synnedsättning
H
Ö
V
E
R
R
E
M
I
S
S
har funnits i mer än 3 dagar
flimmer el partiellt synbortfall 10-30 min
F
Ö
R
nackproblematik?
A
EJ AKUT
K
U
T
B
E
S
Ö
K
Vagel som funnits någon vecka
Upprepade hyposphagma
Blefarit
Epiphora
Kladdiga ögon utan synnedsättning
Kliande ögon
Herpes zoster som inte drabbat ögonlocken
ÖGON MÖLNDALS SJUKHUS
AKUT
Tillstånd som kan gå till ögon utan remiss, ringer för tid
Anamnes
Penetrerande skada av ögongloben
Färsk sårskada ögonlock eller tårvägar
Svår kemisk skada i ögat (lut & syra)
Rött öga med mycket svår smärta, synnedsättning och ev pupillpåverkan
Känd ögonpatient med akut försämring av sin ögonsjukdom
Plötslig och tydlig synnedsättning i ett öga (några dagar)
Vasst föremål in i ögat
Olyckshändelse nyligen
Svår värk och radikal synnedsättning
Svårt att fungera alt sova pga smärta
ex nyopererad, glaucom, irit
Gardin som fallit ner och ev blixtar
Patienter som kommer till akuten med nytillkommet skräp i ögat och med kraftiga besvär kan komma till ssk.
Om dom ringer hänvisas patienten till PV.
U
N
D
A
N
T
A
G
Download