Judendom

advertisement
Judendom
‫הודה‬
Tro, människa och etik
• Det finns bara en Gud och Gud är en
• Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är
en. 5 Mos. 6.4
• 613 påbud och förbud, 248 är positiva
• Kristna och muslimer är lagens folk
• Messias- människa eller framtid?
Heliga skrifter
• Grund för samhälls och människolivet och
”bevis” för Guds närvaro i världen
• Tanakh=”Gamla Testamentet”
– Torah=Läran = Moseböckerna
– Nevi`im=Profeterna
– Ketuvim=Skrifterna
Talmud- rabbinska tolkningar av Tanakh
Templet förstörs under upproret mot romarna 66-70 och
diasporan krävde nya former för tron.
inriktningar
• Diasporan var anledningen till ett behov av
anpassning
• Reform/liberal judendom-USA
• Konservativ judendom-Störst
• Ortodox judendom- Israel
Sionismen- statens Israels grundande
Kabbalah- judisk mystik. Shekina= en
kvinnlig aspekt av Gud
Det rituella livet
•
•
•
•
Synagoga- samlingshus
Rabbiner (lärare)- Kvinnliga och manliga
Bön. Tallit, kippa och sjal
Döden-Himmel/Helvete
Högtider
• Shabbat- Vilodagen
• Pesach (gå förbi) Den judisk påsken.
•
•
•
•
Symboliska rätter
Rosh ha-shana- judiskt nyår.
Jom kippur- försoningsdagen. Gud avgör ens
öde får resten av året. Allvarsamt
Chanukka-invigningsfesten (av templet)
Bar och Bat mitzva- budens son/dotter
Download