Judiska skrifter- toran

advertisement
Judiska skrifter- toran
Tanakh – ”den judiska bibeln”
Tora – de fem moseböckerna
Profeterna – Neviim
Ketuvim - (De heliga) skrifterna
Talmud – den ”muntliga” läran
Mishna – sammanfattningar av lagar, regler mm
Gemara – analyser och tolkningar
Tanakh
Ordet Tanakh är en akronym som består av de inledande bokstäverna av Tanakhs olika
delar. Tanakh består av Tora (Moseböckerna), Neviim (Profeterna) och Ketuvim
(Skrifterna). Tanakh är I grunden samma texter som kristna kalla Gamla testamentet.
Texterna i Tanakh är skrivna ca 1000 f.v.t till ca 400 f.v.t. De äldsta textskikten är alltså ca
3000 år gamla.
Talmud – den ”muntliga” läran
Talmud är en judisk skriftsamling. Den
innehåller lärda personers undervisning om hur
man ska leva och hur man ska dyrka Gud. Källa:
http://www.ne.se
Talmud består av två texttyper
1. Mishna = mest uttolkningar av lagar i
Tanakh
2. Gemara = kommentarer till Mishna.
Varför kallas Talmud den muntliga läran?
Judarna i Palestina gjorde vid flera tillfällen
uppror mot den romerska överheten. Det
stora upproret 66-72 ledde till att romarna
förstörde judarnas tempel i Jerusalem, som
var centrum för den judiska religionen. Många
judar tvingades av romarna i exil efter alla
uppror. Romarna ville förstås att Palestina
skulle bli lugnt och fogligt.
På bilden (reliefen) syns romerska soldater bära menorah
(ljusstalen) som man tagit från templet. Reliefen finns på
kejsar Tiberius triumfbåge i Rom.
När templet var förstört och judarna inte fick
bo i Jerusalem fanns en oro att den muntliga
traditionen hur man tolkade Tanakh skulle gå
förlorad. Därför nedtecknades den muntliga
traditionen. Resultatet blev Talmud.
Tora – lagen
De fem moseböckerna
Den judiska läran
-
Monoteistisk religion
Judarna i förbund med JHWH, men alla människors Gud
Mose är den viktigaste profeten
Gud är något större än människan
Människan har fått fri vilja
Gud är kärlek och godhet
Profet = Guds språkrör, talesman på jorden
Download