Ordlista

advertisement
Ordlista
DSK
Förkortning för distriktssköterska.
Folksjukdom
Benämning på sjukdomar som förekommer hos minst
en procent av befolkningen.
Gynekolog
Läkare som är specialist på läran om kvinnors
underlivssjukdomar.
Kandidatprodukt
Läkemedel som är under utveckling och kommit så lång i
utvecklingsprocessen att det kan testas på människor i
kliniska studier.
Trängningsinkontinens
En typ av urininkontinens som innebär att personen känner
kraftiga trängningar, dvs ett brådskande behov av att kissa.
Ofta kan personen inte göra något för att stoppa detta vilket
leder till att de kissar på sig. Det är vanligt att hela
Innehållet i urinblåsan töms.
Urininkontinens
Innebär ett ofrivilligt läckage av urin av sådan omfattning
att det är ett socialt och hygieniskt problem.
Urolog
Läkare som är specialist på urinvägssjukdomar.
Urologi
Läran om sjukdomar i urinorganen.
Uroterapeut
Sjuksköterska med vidareutbildning inom urologi.
Download