SK-kurs i Urotelial cancer

advertisement
SK-kurs i Urotelial cancer
160209 - 160212 (vecka 6)
Plats: Norrlands Universitetssjukhus NUS, Umeå
Kursen syftar till att ge en teoretisk utbildning av Urotelial cancer i övre
och nedre urinvägarna omfattande etiologi, patologi, klassificering,
kliniska tillstånd, akuta tillstånd, kirurgiska behandlingsmodaliteter,
lokal behandling samt onkologiska terapier. Vidare att beskriva Urotelial
cancer i ett vidare perspektiv avseende livskvalitetsfrågor, nationella
vårdprogram, europeiska riktlinjer samt förmedla ett vetenskapligt och
evidensbaserat underlag för handläggning.
Länk till Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/urotelialcanceriovreochnedreur
Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
Kursnummer: 49.1.16
Kursansvarig: Amir Sherif, Doc.Öl
E-mail: [email protected] och [email protected]
Huvudansvarig: Börje Ljungberg, Prof.Öl
E-mail: [email protected]
Institutionen för Kirurgi och perioperativ vetenskap,
Urologi och andrologi, Umeå Universitet
Kursen uppfyller delmålen
2,4,6,11,19 och 20
för specialiteten Urologi
Kursen är godkänd av
Socialstyrelsen.
Kursavgift: 0 kr. Kostnad för
resa och logi tillkommer.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards