sök sommarkurs i kina - För studenter

ANSLÅS
UTLYSNING
SÖK SOMMARKURS I KINA 2015
I samarbete med Fudan University och Nordic Centre i Shanghai, där Umeå universitet ingår,
anordnas kurserna ”Chinese Politics and Society” och ”Doing Business in China”.

Den sökande skall vid ansökningstillfället vara studerande vid Umeå universitet

Sökande skall vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid Umeå universitet

Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska
Ansökningsblanketter och information finns under rubriken ”Sommarkurser” på denna sida:
http://www.student.umu.se/under-studietiden/utlandsstudier/utbytesstudier/ansokningsblanketter/
Se även hemsidan: www.nordiccentre.org
SISTA DAG FÖR ANSÖKAN ÄR DEN 2 MARS 2015
International Office
ADRESS:
UMEÅ UNIVERSITET
901 87 UMEÅ
SWEDEN
TELEFON:
090-786 6087
E-MAIL:
[email protected]