Program File - TFE-Moodle 2

advertisement
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiskt centrum
www.upc.umu.se
Program
HT09Sid
1 (2)
Program för kursen PBL och Casemetodik, ht 09
Kursdatum:
Varje heldag har vi två fikapauser, cirka 09.30 – 10.00 och 14.30 – 15.00
Dag 1
Tid
13 oktober
Innehåll
08.30 – 12.00
- Välkommen
- Presentationer
- Kursintroduktion
- Kunskap och lärande
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 – 14.30
- Basgruppsträff
15.00 -16.00
- PBL och Casemetodik – bakgrund och
filosofi
Dag 2
Tid
14 oktober
Innehåll
08.30 – 12.00
Dag 3
Tid
- Case-metodik. Case: ”Berit och basgruppen”
22 okt
Innehåll
09.00 – 12.00
- Basgruppsträff
Lokal
MC 343
MC 343
Lokal
MC 343
Lokal
MC 343
MC 313
- Förväntade studieresultat
- Pedagogiska reflektioner
Dag 4
Tid
27 oktober
Innehåll
10.00 – 12.00
- Basgruppsträff
Forts bearbetning av uppgift, utvärdering av
grupp
- Pedagogiska reflektioner
Lokal
MC 343
MC 313
1
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiskt centrum
www.upc.umu.se
Dag 5
Tid
Program
HT09Sid
2 (2)
5 november
Innehåll
09.00 – 12.00
Att leda grupp; interaktiva övningar
Lokal
MC 343
- Pedagogiska reflektioner
Dag 6
Tid
12 november
Innehåll
08.30 – 16.00
Fika- och
Lunchtider
görs upp i
gruppen
Dag 7
Tid
Verkstad
Tema: Examination vid PBL/Casemetodik
- Pedagogiska reflektioner
10 december
Innehåll
08.30 – 15.00
Fika- och
Lunchtider
görs upp i
gruppen
15.00 – 16.00
MC 343
MC 313
- Pedagogiska reflektioner
24 november
Innehåll
09.00 – 12.00
Dag 8
Tid
Handledning och gruppdiskussioner kring det
egna pågående arbetet (basgrupper)
Lokal
Presentation av eget utvecklingsarbete
- Utvärdering av kursen
- Avslutning
Lokal
MC 343
Lokal
MC 343
MC 313
MC 343
Kursledare:
Margareta Erhardsson, UPC, tel 9223, [email protected]
Agneta Bränberg, Tillämpad fysik och elektronik, 6764, [email protected]
Medverkande
2
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards