Välkommen att läsa nätkurs i filosofi!

advertisement
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Filosofi
Telefon: 090-786 50 00
E-post: [email protected]
www.idesam.umu.se/student/kurswebb/filosofi
Höstterminen 2016
Till dig som är antagen till internetkursen Filosofi A
Välkommen att läsa nätkurs i filosofi!
Du har anmält dig och blivit antagen till vår internetkurs Filosofi A. Vi hoppas att du ska ta din plats i
anspråk, och att du ska trivas och finna dig väl till rätta. Du är varmt välkommen till oss!
Registrering
Datum för terminsstart är måndag 29 augusti. Registreringen på kursen kommer att göras via
internet. Information om hur du registrerar dig hittar du i det brev som bifogas.
Observera att du måste registrera dig senast en vecka efter kursstart för att inte förlora din plats på
kursen.
Lägg också märke till att du efter registreringen måste delta aktivt på kursen, i enlighet med
instruktioner som meddelas av lärare i samband med kursstarten. Registrerade studenter som inte
aktivt deltar i kursen under de första två veckorna kommer att avregistreras.
Har du frågor om registrering går det bra att kontakta vår studieadministratör Ulla-Stina From. Epost:
[email protected] Telefon: 090-786 55 79.
För studievägledning om filosofistudier, kontakta studievägledare Lars Samuelsson:
[email protected]
Kursupplägg
Kursen ges helt via internetplattformen Cambro. Inspelade föreläsningar och annat
undervisningsmaterial kommer att finnas tillgängliga under kursen. Kontakt med lärare kommer att
ske kontinuerligt via nätet.
Om du har problem med studentanvändare eller med Cambro, se den information som finns i det
bifogade brevet.
Kurswebben
Mer information om Filosofi A, och länkar till litteraturlistor och kursplaner hittar du på kurswebben
för filosofi:
http://www.idesam.umu.se/student/kurswebb/filosofi/hosten-2016/
Vi vill särskilt påminna om att du i god tid bör skaffa dig de kursböcker som ingår i kurslitteraturen.
Välkommen!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards