Hur lyckas jag i en arbetsledande roll, med eller utan

 Hur lyckas jag i en arbetsledande roll, med eller utan personalansvar? I vardagen uppstår det kontinuerligt situationer där arbetsledaren behöver ta beslut och agera för verksamhetens bästa. Det kan exempelvis handla om att beordra övertid, att omfördela resurser mellan avdelningar, att agera då någon bryter mot uppsatta regler osv. Inte sällan uppstår en konfliktsituation i detta som behöver lösas. Arbetsledaren behöver känna sig trygg i dessa lägen. Kursens syfte är att stärka individen som ledare i vardagen. Nedanstående är en förklaring av kursinnehållet. Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen á tre timmar per grupp á ca 10‐20 personer. Utbildningen löper under 2 terminer. Vid varje tillfälle kommer en del av ledarskapet att bearbetas enligt förslag på upplägg nedan. Syftet är att bli tryggare och lugnare i sitt ledarskap. Målet är att så många som möjligt skall öka i energin att fortsätta arbeta som ledare och utvecklas i detta. Utbildningen sker dels via miniföreläsningar men också genom fallstudier samt erfarenhetsutbyte och diskussioner i mindre grupperingar. Självreflektion kommer att genomsyra utbildningen och vara hävstången mot trygghet och framsteg i vardagen. Utbildningen bygger på deltagarens intresse och vilja att reflektera över sig själv och sin roll som ledare. Reflektioner i form av loggbok kommer att genomföras. Innehåll Vem är jag? Vem är jag som ledare?  På olika vis arbetar vi för att öka självinsikt om vem jag är och hur jag uppfattas som person och som ledare. Ökad insikt om olika karaktärer av personligheter utvecklas. Fortlöpande reflektioner genom utbildningen. Vilket är mitt uppdrag och hur ter det sig i vardagen? Tydlighet kring arbetsledarens uppdrag skapas • Uppgifter, ansvar, befogenheter, resurser • Ansvarsfördelning, till exempel mellan dig och din chef • Avgränsningar • Tydliga mål, på längre och kortare sikt Att leda en arbetsgrupp • Deras förväntningar på dig som ledare • Hur du själv ser på ditt ledarskap och din roll • Dina förväntningar på dina kollegor • Vilken support de behöver för att fungera som bäst – och vilken support du behöver från dem • Hur de upplever sitt arbete och kollegorna • Deras styrkor och utvecklingsområden • Vad som är viktigt för dem när det gäller den egna och arbetsplatsens utveckling • Hur du ser på kollegorna och arbetsplatsens utveckling • Kollegornas roller och ansvarsområden – uppdragsbeskrivning Hur ska jag framöver anta min roll som ledare och må bra i den? Vi arbetar vidare med ämnena vi började med och utvecklar också enligt nedan: • Ditt personliga varumärke som arbetsledare • Dina verktyg i vardagen – kommunikation! • Fungerande ledarskap i vardagen – mod! • Olika utvecklingsfaser i ledarkarriären • Etik ‐ rätt och/eller fel, att som ledare ständigt agera Priset för dessa utbildningstillfällen är 12000 kr exklusive moms per person. Kursdagarna sker i oktober/november efter önskemål från deltagarna. Intresseanmälan, som ej är bindande, skickas till [email protected] Mats Åhlander, projektledare Högskolan Kristianstad Uppdrag AB Tel 044‐2503739